top of page

Vidar Andersen

Lokallagsleder

918 49 412

Lederen er den øverste leder og motivatoren i lokallaget. Vedkommende er ansvarlig for å påse at alle lovlige fattede vedtak på årsmøter og styremøter blir fulgt opp og utført på en forsvarlig måte.


Lokallagsleder har et særlig ansvar for å følge opp at folkevalgte og tillitsvalgte er godt kjent med og etterlever Fremskrittspartiets etiske- og organisatoriske retningslinjer.


Lederen i lokallaget er ansvarlig overfor fylkesstyret, for aktiviteten i lokallaget og for oppfølging av vedtak fattet av overliggende organisasjonsledd i partiet.


Lederen er partiets frontfigur og talsperson utad i presse og overfor andre medier på det organisatoriske plan.

Vidar Andersen
bottom of page