top of page

Fortsatt ferjer etter 2030

Sandefjord kommune har i dag en åpen havn med fergedrift og mottaksplikt. Kommunen har en gammel sjøfartshistorie, vi mener derfor at kommunen må ha en åpen havn med mottaksplikt for skip.

Båtplasser, fiskerimottak og annen næringen bidrar godt til aktivitet i havnen, det samme gjelder dagens ferjedrift. Ferjedriften har mange positive elementer med seg som arbeidsplasser, mulighet for tilreisende og reisesende som bruker næringen og tilbudet som er på bryggeområdet.

 

Sandefjord FrP er positive til en utvikling av indre havn som bidrar til økt aktivitet og bruk av områdene langs havnen for kommunens innbyggere. Tiltak som kan bidra til å økt attraktivitet for tilreisende på sommeren er å anse som positivt.

 

Det har de siste årene vært flere diskusjoner rundt ferjedriften både med forlengelse av seilingstider og mulighetsstudier

 

Alle partier har stemt ned Sandefjord FrP sine forslag om å forlenge seilingstidene utover 2030. Vi har fremmet forslag om dette for å gi rederiene og de ansatte forutsigbarhet. Det jobber flere hundre personer fra Sandefjord ombord og på kaia. Ferjene er en viktig arbeidsplass.

 

Det har vært diskutert muligheter for å flytte ferjene, enten til Thorøya eller Vesterøya. Begge disse alternativ er ikke gode eller særlig aktuelle av flere grunner. Ved Thorøya så vil det oppstå utfordringer knyttet til infrastruktur, det er et privat anlegg og ikke minst et plass og kostnadsspørsmål ved å etablere et mottak der. Kommunen vil samtidig gå glipp av omtrentlig 30 millioner kroner i året i inntekter. Og det er langt fra sikkert at rederiene ønsker en slik flytting. Det er heller ikke noe vi som kommune kan bestemme.

 

Å etablere en ferjehavn på Vesterøya vil gi de samme, men en enda større utfordring i forhold til innfrastruktur. Det blir å føre det meste av trafikken gjennom et allerede godt traffikert område, det vil bli vannskelig å få til en effektiv og god trafikkavvikling, samtidig som dette området også er eid av andre enn kommunen.

 

Vi mener ferjedriften bidrar til aktivitet til og fra Sandefjord, det gir oss arbeidsplasser og det bidrar til litt ekstra aktivitet for bryggas utesteder og restauranter hele året. Det at Sandefjord har ferjedrift, flyplass, kort vei til E18 og forhåpentligvis en ny jernbane om en stund, gir oss egentlig fantastiske muligheter. Vi er et knutepunkt for tilreisende, noe vi kan utnytte mye bedre enn vi gjør i dag.

I mars 2023 behandlet vi en sak om en ny mulighetsstudie for indrehavn, hvor man skulle ha to utredninger, en med ferjer og en uten. Vi fremmet forslag om å kun ha en mulighetsstudie uten ferjer, selv om vi har hatt flere studier tidligerer, så var det et håp om å få flertall for å ekskludere en mulighetssudie uten ferjer. Det gikk ikke, forslaget fikk kun FrP sine stemmer. Det skal nå igangsettes arbeid med at to konsulentselskaper skal se på muligheter i indrehavn med og uten ferjer. Tipper det går noen hundretusen kroner til dette.

 

Vi har spurt flere av partiene hva de tenker å ha der fergeterminalen ligger, uten å få noen særlige svar. Det skal bli spennede å se hva disse konsulentselskapene kommer frem til og hva det er politisk vilje til, vi husker vel alle den årlange prosessen rundt Carlsen kvartalet? Det er ingen avklaring der enda.

 

En gang langt frem i tid, så vil kanskje behovet for å bruke området til noe annet enn dagens ferjedrift muligens dukke opp, men vi mener nok at det ligger langt frem i tiden. Skal man bygge restauranter så må nok kommuens innbyggertall øke betydelig for at det skal være et godt driftsgrunnlag. Vi skal være med når tiden er moden, men det er ikke på en lang stund enda dersom rederiene ønsker å fortsette ferjevirksomheten i 20 til 30 år til.

 

Ønsker du å beholde ferjedriften i Sandefjord så vil nok ditt sikreste kort være å støtte FrP ved høstens kommunevalg

bottom of page