top of page

Ronny Hansen

Varamedlem

93885399

Bistår og deltar i styrets arbeidsoppgaver og aktiviteter. Trer også inn dersom faste medlemmer har forfall

Ronny Hansen
bottom of page