top of page

Vi sto hardt på kravet i 2020

Sandefjord FrP

10. mai 2023

Skolenes støttefunksjoner er svært viktige for å sikre elevene den oppfølgingen og den opplæringen de har krav på. Derfor ønsker Sandefjord FrP å beholde denne funksjonen ved skolene.

Vi mener at skolesekretærfunksjonen er skolenes ledelse og lærernes viktigste samarbeidspartner. Men også et sted eleven går til med store og små utfordringer.


Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen, Fylkesleder i skolelederforbundet i Vestfold og Telemark. Uttalte den gangen at faste arbeidsoppgaver en skolesekretær kan ha er posthåndtering, arkivering, svare telefoner, gjøre innkjøp, påse at kopimaskiner fungerer, økonomihåndtering i økonomisystem, saksbehandling i personalsaker, elevsaker, koordinering av skoleskyss, bistå i gjennomføring av eksamen, skrive vitnemål, koordinere og bistå i gjennomføring av sosiale aktiviteter, delta på møter, diverse vaktmesteroppgaver.


Vi snakket med flere av skolesekretærene i Sandefjord den gangen saken var til behandling i 2020. De fortalte om kontakten med elevene, hva de hjalp elever med og at de ofte var "poteta" De trøster, plastrer, trygger, ringer hjem til mor og far, løser små og store verdensproblemer.


En skolesekretær er en trygghetsperson for mange barn i skolen, og trygghet er viktig.

Skolesekretærfunksjonen mener vi i FrP at er viktig å ha ved en skole, derfor sto vi hardt på kravet om å opprettholde sekretærfunksjonen ved den enkelte skole i budsjettforhandlingene med Høyre og Senterpartiet.


Skolesekretærene ble sikret ut 2023, men vi ser at det vil komme nye forsøk. Vi trenger en skolesekretær ved den enkelte skole, derfor er det viktig med et sterkt FrP i Sandefjord, et FrP som kan jobbe for at det er en skolesekræter på hver skole i Sandefjord.


Du kan være med å påvirke dette ved å stemme på Fremskrittspartiet ved høstens kommunevalg.

Din stemme teller.

bottom of page