top of page

Huset AS - aktivitet og leie av areal

Sandefjord FrP

11. mai 2022

Sommeren 2020 og 2021 fikk Huset Sandefjord leie grøntarealet på ca 500m2 foran Huset.
Disse årene, grunnet korona, var leien også vederlagsfritt. Huset AS sendte en søknad om dette til kommunen for sommeren 2022 i mars. Det var visst ikke så enkelt, det var visst ikke klare retningslinjer.

Det ville ikke FrP`s gruppeleder Cathrine Andersen og Høyre`s Hanne Børresen Johansen vente på, de fremmet et forslag under eventuelt i gårsdagens møte i Kultur, idrett og fritid. De mener at vi er tjent med aktivitet, det skal myldre av mennesker som har det hyggelig, spesielt om sommeren.


Sandefjord Kommune skal være en Ja- kommune og være løsningsorienterte sier FrP`s gruppeleder Cathrine Andersen. Hun og Hanne Børresen Johansen (H) utarbeidet forslaget som ble fremmet i møtet. De ville begge ha dette avklart før 1.juni og setter nå sin lit til formannskapet og behandling der den 31. mai.


Forslaget var som følger:

  1. Søknad fra Huset Sandefjord AS datert 27.03.22 til Sandefjord kommune om å leie grøntområde Thor Dahls gate 9 i perioden 01.06.22 - 31.08.22.

  2. Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid støtter søknad om å leie grønt arealet på ca. 500m2 i perioden 01.06.22-31.08.22.

  3. Søknaden datert 27.03.22 med vedlegg, legges frem som sak til formannskapet den 31. mai.

  4. Formannskapet vil ta stilling til saken og sette leiepris for perioden. Administrasjonens betraktninger rundt bruk og leiepris for arealet i perioden legges ved saken.

bottom of page