top of page

Åpent møte om næringsliv

Sandefjord FRP

21. okt. 2022

Det var interessant å høre om Grunderiet og fra Grans Bryggeri om hvordan hverdagen er.

Det var samlet litt over 20 personer for å høre om Grunderiet, hva gjøres, hvorfor er det viktig og hva bidrar aktiviteten med. Vi kan ikke annet enn å konkludere med at det er et viktig bidrag for at mange kan starte sin egen bedrift. Her får man råd og hjelp fra ulike bidragsytere, man får oppleve ide utvekslinger og samhold og "drive" til å stå på. Her skjer det mye spennende.


Morten Gran orientert om dagens situasjon for Grans Bryggeri, bedriften er over 120 år. Dagens strømkostnader rammer hardt og er utfordrende for bedriften. Men vi ble forsikret om at både juleøl og julebrus kom til oss i år også.


Cathrine Andersen som er gruppeleder og leder for hovedutvalg for miljø og plansaker, viste til kommunens strategiske næringsplan og de strategiske mål Sandefjord Kommune har:


  1. Være regionens mest offensive tilrettelgger for næringslivet

  2. Være en levende by og en kommune med høy bostedsattraktivitet

  3. Bidra til at næringslivet har tilgang til relevant arbeidskraft og at flere deltar i arbeidslivet


Disse tre punkten ble det snakket litt rundt, hva skal til for å nå det målet?

Det ble nevnt viktighet av arealer, rask saksbehandling, bra skoler og barnehager. Høyere utdanning og flere fagskoler var blandt saken som ble diskutert.

bottom of page