top of page

Thomas Lund

18. Listekandidat

KORT OM:

66 år, jobbet med salg og hotell hele livet. Har leilighetshotell på Gran Canaria nå, men ble ufør for et par år siden, pga Psoriasisartritt. Er glad i alt og alle, familiekjær, spontan og flink til og se løsninger i alt.


MEDLEM:

Meldte meg inn  for et par år siden. Vært medlem i Høyre i et par tiår, og hatt noen tillitsverv der på 90-tallet. Satt blant annet i byjubileumskomiteen i 1995 for Foreningen Gamle Sandefjord, hvor jeg var formann i mange år. 


POLITISK ERFARING:

Vært medlem i Høyre flere tiår. Var varamann til Bygg og Planutvalget, og en del andre verv.


HJERTESAKER:

Utbyggingen i Sandefjord. Finne balansegangen mellom bevaring og ny bebyggelse. Jeg er også opptatt av helse, da vår familie har blitt rammet en uhelbredelig sykdom. Viktig og bli raskt og riktig behandlet.


SOM POLITIKER I SANDEFJORD:

Byutvikling, kan jo kort nevne Carlsen kvartalet. Selv jeg med min bevaring bakgrunn ønsker at dette skal bygges ut, og gjerne i høyden. Ser også positivt på planene videre på Kilen brygge


91590938

Thomas Lund
bottom of page