top of page

Roy Anders Standal

7. Listekandidat

KORT OM:

Ekstrovert, kommunikator, god på relasjonsbygging, stor kunnskapsbredde, dialog og løsningsorientert.


MEDLEM:

Meldte meg inn første gang i 1999, aktiv siden 2003.


POLITISK ERFARING:

20 år i kommunestyret hvorav 3 perioder som gruppeleder, 4 år som varaordfører. Formannskap, Næring og Eiendom, Kunnskap Barn Unge, Leder av Administrasjons utvalg. 

8 år som fylkespolitiker i Utdanning, Kultur & Miljø og Kontrollutvalg. 


Har hatt utviklingsroller for stortingsgruppen i perioden 2011 til 2013 i Næring og samferdsel i Oslo.Har også vært organisatorisk nestleder i Vestfold Fylke  i to perioder


HJERTESAKER:

Økonomi og næring, samferdsel, eldreomsorg er det som ligger nærmest.


SOM POLITIKER I SANDEFJORD:

Samme som over og tror på ombudsmann rollen, ut og prat med folk samt bygge relasjoner


906 55 134

Roy Anders Standal
bottom of page