top of page

Monica Johansen

5. Listekandidat

KORT OM:

Utadvendt, imøtekommende og positiv.


MEDLEM:

Innmeldt i 2006. Alltid stemt FrP fra jeg fikk stemmerett, og ble spurt av aktive representanter i Stokke om jeg ville bidra mer aktivt, noe jeg selvfølgelig ville.


POLITISK ERFARING:

Satt i kommunestyret i Stokke kommune i 2 perioder fra 2007 - 2015 og i hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur i samme periode. 2011 - 2015 var jeg også nestleder i samme utvalg.

Satt også i samme utvalg 2015-2016 før sammenslåing med Andebu og Sandefjord.

Satt som leder i Stokke FrP i 2016 frem til sammenslåingen.

Etter sammenslåingen til ny kommune 1/1-17 har jeg hatt fast plass i hovedutvalg for miljø og plan og er 1. vara til kommunestyret.


HJERTESAKER:

Helse- og eldreomsorg, barn og unge, næring- og boutvikling.


SOM POLITIKER I SANDEFJORD:

Jeg vil jobbe for Helse- og eldreomsorg, barn og unge, næring- og boutvikling.

93683256

Monica Johansen
bottom of page