top of page

Skal vi bygge skole på tivolitomta?

Sandefjord FrP

10. mai 2023

Sandefjord FrP er i utgangspunktet positive til å utvikle Tivolitomta, men skal vi bruke tomta til skole og utdanning? Og ikke minst, hvem skal betale for nytt bibliotek og ny skole?

Kort Historikk

i 2019 så kom Larre eiendom med et tilbud om nye lokaler til et bibliotek i Storgata 1, rett ved torvet. Noe vi fant spennende, tanken om en bedre lokasjon og nye lokaler til biblioteket var helt topp og vi kunne frigjøre plass på Rådhuset, slik at kommunen kunne si opp leieavtaler og flytte ansatte inn på rådhuset. Ved og gjøre det på denne måten, så kunne det økonomisk gått ut i null. Ingen investeringskostnader og omtrentlig de samme leieutgifter. Det ble ikke slik, et flertall bestående av Høyre og Arbeiderpartiet ville utvikle Tivolitomta i stede.


Gokstad Akademiet lanserte sine tanker om Tivolitomta som et knutepunkt for et kunnskapssenter. Sammen med Spir Arkitekter hadde de laget skisser for et lærings- og kompetansemiljø fordelt på 15.000 kvadratmeter i fire etasjer. Fagskolen ønsker å bli en stor og viktig aktør i utdanningshuset på Tivolitomta, og legge beslag på i størrelsesorden halvparten av arealene.
I formannskapet den 29. november 2020 så fremmet vi (FrP) forslag om at det ikke skulle gjennomføres en konseptkonkurranse for utvikling av tivolitomta med samlokalisert bibliotek, kulturskole og undervisningsinstitusjon. Vi er alene om dette. Samtlige av de andre partiene vedtar at planlegging og reguleringsplan for Tivolitomta skal fortsette, man inkluderer også område med "Folkets hus"


Vi mener at utdanningsinstitusjon og skole bør ligge i nærhet av kollektivknutepunkt og vi viser til øvre del av sentrum nær jernbanen. "de gamle lokalene til Jotun".


Så går det litt tid og vi får nyheten om at Gokstad Akademiet opplever det som nå er lagt på bordet, som et annet og langt større prosjekt en det de lanserte tideliger. De er nå usikre på om de kan være med i et slikt prosjekt.


Så til 2023.

Det har nå vært gjennomført en konseptkonkuranse, hvor 4 arkitekter har blitt hyrt inn til å utarbeide forslag. Mange gode innspill, men hvem skal betale dette spør vi? Det hevedes et offentlig privat samarbeid, men om hva lurer vi? Det er ikke første gang en utvikling av dette området har blitt forsøkt, det ender alltid med å strande. Enten på grunn av investeringer eller at de folkevalgte sliter med å fatte en beslutning.


Prossessen og reguleringen som pågår koster mange penger, derfor har FrP vært tydelig på at vi ikke ønsker skole og utdanningsinstitusjon her. Vi er tydelige på at vi ikke kommer til å bevlige penger for å bygge nytt bibliotek og kulturskole, vi har andre prioriteringer og investeringer som vi mener er langt mer viktig. Da kan vi nevne noen som flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger, skoler og viktig infrastruktur.


Vi kan være positive til en utvikling av området med aktiviteter for innbyggere og tilreisende. Vi kan være positive om det skulle dukke opp spennede prosjekter som kan bidra til å sette Sandefjord litt på kartet, men det som nå planlegges er vi ikke så begeistret for.


Vi kunne hatt et nytt bibliotek ved torvet klart om noen måneder, men det var ikke godt nok. Så får vi bare håpe at flertallet nå kan enes og at penger som brukes på planlegging ikke viser seg å være bortkastet.

bottom of page