top of page

Vi sier klart nei til eiendomsskatt!

Men vi har ikke eiendomsskatt i Sandefjord!

Det er helt riktig og grunnen til det er at vi har vært i posisjon i mange år, sammen med Høyre.

Det har blitt fremmet forslag om å innføre eiendomsskatt i kommunestyret flere ganger, fra partier på venstresiden. Forslagene har heldigvis ikke fått flertall.

 

Ønsker du ikke at det skal innføres eiendomsskatt i Sandefjord, ja da har du en veldig god grunn til å stemme på Fremskrittspartiet

Modern House

Eiendomsskatten er usosial, og rammer blindt. Når kommunene krever inn eiendomsskatt, tar de ikke høyde for hvor stort lån du har eller hvor høy inntekt du har. De baserer seg på en antakelse om at dette har folk som eier en bolig råd til. Men å eie sin egen bolig er ikke et luksusgode i Norge i dag. Fremskrittspartiet mener at boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt.

Hvorfor er eiendomsskatten så urettferdig?

Selv om kommunepolitikere som ikke klarer å prioritere i kommunebudsjettet vil ha oss til å tro at bolig er et luksusgode for de rike, er de aller fleste som eier sin egen bolig langt fra rike.

 

Både minstepensjonister og småbarnsfamilier er blant dem som rammes når kommunen krever inn skatt på folks hjem. Vi har sett flere eksempler på at folk har måttet flytte fra huset sitt på grunn av skyhøy eiendomsskatt, eller barnefamilier som har måttet ta barna ut av barnehagen for å kunne betale eiendomsskatten. Det forteller noe om hvor usosial denne skatten faktisk er.

 

Eiendomsskatten rammer usosialt og uavhengig av eiernes betalingsevne. Om man er arbeidsledig eller i en periode har lave inntekter, påløper eiendomsskatten som før. Den tar heller ikke hensyn til om boligen er nedbetalt eller om man har måttet ta opp store lån for å skaffe seg en bolig. Eiendomsskatten tar heller ikke hensyn til lånekostnadene knyttet til boligen.

 

Folk som har brukt alle sine ledige timer på å bygge et hjem til familien sin, skal ikke måtte flytte derfra fordi kommunen krever inn skyhøy eiendomsskatt.

En dobbeltbeskatning

Eiendomsskatt er en urettferdig dobbeltbeskatning. Når du kjøper en bolig, gjør du det med midler som allerede er skattet av. I tillegg inngår boligen som en del av grunnlaget for formuesskatt.

Dette er også en helt unødvendig skatt. Alle kommuner får overført penger fra staten for å drifte sine primærtjenester. Dersom en kommune ikke leverer gode nok tjenester til innbyggerne sine, er det ikke fordi de ikke krever inn nok penger fra innbyggerne sine, men rett og slett fordi de ikke gjør en god nok jobb. Kommunepolitikerne må prioritere bedre, og slutte å bruke folks bolig for å få kommunebudsjettet til å gå opp.

Derfor vil Fremskrittspartiet fjerne kommunenes mulighet til å kreve inn skatt på folks bolig.

bottom of page