top of page

Bli medlem i dag!

Som medlem i Fremskrittspartiet får du mulighet til å påvirke partiets politikk. Du vil få stemmerett på lokallagets årsmøte, og hvis du ønsker å delta aktivt vil du kunne være valgbar til ulike verv og posisjoner.
 

Hovedmedlem kr. 400,- // Honnørmedlem kr. 200,- (Fylte 67 eller er uførepensjonert) // Husstandsmedlem kr. 200,- // Støttemedlem (FpU) kr. 200,-

Registrer ditt medlemskap

bottom of page