top of page

Sandefjord FrP har avholdt årsmøte

Vidar Andersen

26. jan. 2024

Torsdag den 25. januar avholdt Sandefjord FrP sitt årsmøte i kommunestyresalen på Rådhuset i Sandefjord.

Etter åpning og konstituering ved lokallagsleder Vidar Andersen, valgte årsmøtet varaordfører Cathrine Andersen som møtedirigent, og medlem av fylkesstyret i Vestfold FrP, Harry Gran, hilste årsmøtet fra fylkeslaget.


Det ble et godt og engasjert årsmøte med rundt 30 fremmøtte. Under saksbehandlingen var det kommet fram fire forslag til resolusjoner innen justisområdet. Da disse ikke hadde lokalt tilsnitt, ble alle fire vedtatt oversendt det nye lokallagstyret uten realitetsbehandling.


Styret, via organisatorisk nestleder, Jørgen Sandtorv, la fram forslag om en strategi for økt aktivitet og dermed økt medlemsoppslutning rundt Sandefjord FrP på organisasjonsnivå.

Gruppeleder Cathrine Andersen la fram en strategi som kommunestyregruppa skal arbeide etter. Strategien gikk på økt synlighet både i media og på sosiale plattformer.

Årsmøtet vedtok begge strategiene etter en kort debatt.


Årsmøtet valgte nytt styre, der det var innkommet en rekke forslag til de posisjonene som ikke var på valg. (Sandefjord FrP har 2-års valgperiode)

Etter årsmøtet fikk Sandefjord FrP følgende styresammensetning:


Leder: Vidar Andersen (gjenvalg for 2 år)
Politisk nestleder: Harry Gran (ikke på valg)
Organisatorisk nestleder: Jørgen Sandtorv (ikke på valg)
Kasserer: Øyvind Lorentzen (ikke på valg)
Medlemsansvarlig: Nina Kilde Borge (ikke på valg)
Studieleder: Lasse Simonsen Ljøsterød (ny for 1 år)
Styremedlem: Ketil Pedersen (ny for 2 år)
Styremedlem: Terje Bjørge (ny for 2 år)
Styremedlem: Synnøve Hansen (Gjenvalg for 2 år)
Varamedlem: Marcus Elias Rødseth (ny for 1 år)
Varamedlem: Ronny Hansen (Gjenvalg for 1 år)
Varamedlem Elise Andersen (for 1 år)Etter årsmøtet og at lokallagsleder Vidar Andersen hadde takket av møteledelse og de som var gått ut av styret, samlet årsmøtet seg på Gulating for en hyggelig sosial sammenkomst.


Sandefjord FrP sitt styre i 2024. Fra venstre Øyvind Lorentzen, Ketil Pedersen, Jørgen Sandtorv, Harry Gran, Kieran Okane (FpU-representant), Elise Andersen, Marcus Rødseth, Nina Kilde Borge, Synnøve Hansen, Ronny Hansen, Lasse Simonsen Ljøsterød og Terje Bjørge. Foran Vidar Andersen.

bottom of page