top of page

Sandefjord Frivilligsentral er bekymret for framtidsutsiktene

Sandefjord FrP

17. jun. 2022

Styret i Sandefjord Frivilligsentral er bekymret for framtidsutsiktene til rekrutering og videreføring av tjenestetilbudet frivillige gjør i samarbeid med Frivilligsentralen. De har ikke hatt for vane å henvende seg til kommunens politikere for å be om økte bevilgninger, men så langt i år går regnskapene i negativ retning. 2020 og 2021 med mye nedstenging grunnet pandemi, har også gjort noe med inntektssiden, da mye av støtten de har mottatt fra næringsliv og private har uteblitt.

Derfor var det ikke vanskelig for FrP, H og Sp å fremme forslag om å innvilge søknaden på 200.000 kr i tertialsaken som var til behandling i formannskapet torsdag 16. juni. Det var en stor glede å oppleve at forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sandefjord Frivilligsentral har mange utfordringer i møte for å få økonomien i balanse. Økte drivstoff kostnader for transporttjenesten. Transporten er godt synlige i bybilde. Frivilligsentralen er med på å bidra til at mange personer kan delta på forskjellige aktiviteter og arrangementer og de er med på å forebygge sosial isolasjon.


Sandefjord Frivilligsentral hadde i 2021, 25 frivillige sjåfører. De kjører på dagtid til og fra aktiviteter. Ca. 6200 personer har gått ut og inn av bussene i 2021 som var et år, med pandemi, der det meste var stengt ned i lengere perioder. Med Frivilligsentralen sin transporttjeneste er det svært mange som har en trygg, forutsigbar og ikke minst gratis transport til og fra arbeidssentrene og aktiviteter hver uke. Frivilligsentralen «leier» også bussene ut til lag og foreninger mot en billig pris (11 kr pr km) og at de ofte får med sjåfør uten ekstra kostnad. 2019 som var siste normale driftsår for transporttjenesten ble det kjørt ca. 62000 km, og det var rundt 27000 personer innom bussene.


De opplever økte strømpriser til sin daglige drift i Stockfleths gate, noe de ikke er tilkjent strømstøtte for.

Sandefjord Frivilligsentral har påtatt seg ansvaret for Home-start Familiekontakten i Sandefjord fra Sandefjord Kommune. Her mottar de lønnstilskudd, men ikke noen driftsmidler fra 2023.

En familiekontakt bidrar til å gi familien overskudd, mestring og glede i hverdagen, ved å tilby sin tid som likeperson hjemme hos familien. Familiekontakten besøker familien 2-4 timer i uken i 6 måneder. Noe som absolutt bidrar til at barn og unge muligens får en lettere og enklere oppvekst der familien måtte slite av en eller annen grunn.


De har utlånssentral i Stockfleths gate 28 hvor familier og skoler kan låne ski, støvler, skøyter og annet tilbehør til vintersport, samt mye for sommeraktiviteter.

Utlånsentralen som nå er i ferd med å bli BUA – Barn Ungdom Aktivitet. BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket eller kostnadene for den enkelte familie

Med bakgrunn i diverse negative omtaler i avisen om barn ned i 10 års alderen som ikke har det greit i byen vår så tenker de i Sandefjord Frivilligsentral, at alt som kan virke forebyggende og som gir gode opplevelser er verd å fremheve.bottom of page