top of page

Huset AS og leie av areal til uteservering

Sandefjord FrP

24. mai 2022

FrP sin gruppeleder Cathrine Andersen og Høyre`s representant Hanne Børresen Johansen tok opp saken om leie av arealet utenfor Huset AS

Begge to ønsket at formannskapet skulle behandle søknaden og det kommer nå en sak til behandling i formannskapet den 31. mai. Nå har kommunedirektøren har utarbeidet en sak med en innstilling:


Kommunedirektørens innstilling:

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå leieavtale mellom Sandefjord kommune og Huset Sandefjord AS om leie av Kurbadparken på forutsetninger som følger av saken.

2. Avtaleperiode fra 1.6 -31.8 for årene 2022 til og med 2026.

3. Avtalepris i henhold til gjeldende og fastsatte leiepriser som for fortausgrunn.

4. Avtalen kan sies opp med tre måneders varsel fra begge parter.


Saken kan du lese i sin helhet her


Nå gjenstår det å se hva formannskapet vedtar.


Sandefjord FrP vil støtte innstillingen og forslag til avtale, men i forkant av møtet så vil vi diskutere i gruppa om vi skal la bransjen få mulighet til å komme seg litt mer på bena etter flere år med pandemi.


Denne bransjen har vært utsatt for nedstengninger og tøffe tider, det har kommet noen henvendelser på at man kanskje burde vurdere å ikke kreve leie av "fortausgrunn" også i år sier gruppeleder Cathrine Andersen. Men dette blir helt klart en helhetlig vurdering som kommunestyregruppa vår må ta stilling til om vi skal foreslå eller ikke, derfor kan jeg ikke love noe nå

bottom of page