top of page

Frivilligheten trenger ikke festtaler

Sandefjord FrP

2. mai 2023

På helgens landsmøte så ønsket Vidar Andersen å snakke om frivillighet og den viktige innsatsen de frivillige gjør hver eneste dag. Dessverre så gikk tiden for raskt, og Vidar Andersen fikk ikke holdt sin tale på landsmøtet. Vi ønsker likevel å formidle budskapet og hvor viktig det er med fokus på frivilligheten

Frivilligheten trenger ikke festtaler, men handlekraft og over hele landet står frivilligheten på, og viser dugnadsånden på sitt beste. Frivilligheten blir ofte vist takknemlighet i form av store festtaler, men muligens mindre i form av rammevilkår, regler og forordninger som blir gitt til frivilligheten i landet vårt.


Derfor er Vidar Andersen glad for at Fremskrittspartiet har programfestet full momskompensasjon for frivilligheten.

Frivillighet er mer enn foreldre, besteforeldre og andre foresattes ulønnende innsats i

idrettslag. Det er Natteravner som skaper trygghet i byer og tettsteder, frivillige som stiller seg til disposisjon i integreringen av flyktninger og innvandrere i samfunnet.


For det er ofte slik at det offentlige ikke strekker til, og da er det viktig med frivilligheten.

Frivillige organiserte gjennom Home-Start gjør en uvurderlig innsats for at nyetablerte

familier eller andre familier med små barn får en håndstrekning i en vanskelig tid.


Mange gjør en viktig innsats i samfunnet i form av å være en tur-venn til ensomme eldre eller gi rusavhengige et tilbud til mat og hyggelige sammenkomster.


Uten frivilligheten hadde Norge stoppet.

Vi i Fremskrittspartiet skal derfor vise handlekraft for frivilligheten når regler, rammer og forordninger skal vedtas, eller så tar vi ikke vi frivilligheten på alvor.


bottom of page