top of page

Folkehelse- og oppvekstprofil for 2023

Sandefjord FrP

25. apr. 2023

På gruppemøte mandag 24. april, i Sandefjord FrP, vedtok vi å gå for formannskapets innstilling i saken om Folkehelse- og oppvekstprofil for 2023.

På gruppemøte mandag 24. april, i Sandefjord FrP, vedtok vi å gå for formannskapets innstilling i saken om Folkehelse- og oppvekstprofil for 2023.

 

 Saken har følgende innstilling:


  1. Folkehelseprofilen og oppvekstprofilen danner en viktig del av kunnskapsgrunnlaget

  2. På bakgrunn av profilene gis psykososiale utfordringer hos barn og unge et særlig

  3. Ny folkehelseoversikt og levekårskartlegging legges frem for politisk behandling

  4. Administrasjonen bes om å arrangere et foreldremøte på samme lest som foreldremøtet i Arendal. Her inviteres politi, leger og andre som kan bidra til å forklare alvor og konsekvens ved å ruse seg på tyngre stoffer.

 

Samtidig uttrykte gruppen bekymring over uttrykk som: «rusmidler florerer på de videregående skolene». Spesielt med tanke på det som skjedde under russetreffet i Halden nylig.

Vi ønsker oss streng kontroll med rusmidler på de videregående skolene og tar derfor et intiativ overfor FrP's medlemmer i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Fylkeskommunen, om å ta opp muligheten for strengere kontroll på områdene rundt, og i, de videregående skolene. (Politi med narko-hunder)

Samtidig som det innføres obligatoriske møter med foresatte på lik linje med det som foreslås i Sandefjordskolen.

bottom of page