top of page

Roy Standal

Vara til kommunestyret

906 55 134

Medlem av hovedutvalg for kunnskap, barn og unge

Roy Standal
bottom of page