top of page

Kommunevalg 2023

Den 11. september gjennomføres det kommune og fylkestingsvalg. Da kan du være med å bestemme hvem som skal ha ansvaret i din kommune, så det er viktig å sette seg inn i det de politiske partier står for, din stemme betyr noe.

Det er din kommune - ditt valg.

På Sandefjord FrP sin hjemmeside så finner du valgprogram og ulike meninger vi har, slik kan du bli kjent med oss. Savner du svar på noe så kan du bare ta kontakt.

Lurer du på hvordan stemme, forhåndsstemmer kryss på lister eller mer trykk på knappen under så kommer du til valg.no

Vi trenger et sterkere FrP for å få større innflytelse, husk oss på valgdagen!

bottom of page