top of page

Tivolitomta

Vi føler det er viktig å fremme våre synspunkter slik at man er klar over hva vi som parti vil prioritere de neste fire årene. Vi kan være tydelig på at vi ikke kommer til å bli med på dagens planer for Tivolitomta, vi kan være positive til en utvikling av Tivolitomta på sikt og tomta kan være fin og ha i tilfelle det en gang skulle komme noe spennende til byen.

Vedtak er gjort mot Sandefjord FrP sine stemmer:

Når områdeplan er vedtatt så vil det ikke være krav til reguleringsplan med de krav og rettigheter som følger av det. Da har ingen mulighet til å komme med innspill ettersom det ikke vil bli gjennomført en høringsprosess. Det mener vi er grunn til bekymring

 

Alternative finansieringsmodeller ble presentert i KST-sak 143/21, datert 16.12.2021.

For anskaffelse av bibliotek og kulturskole er det vurdert 2 scenarier:

1. Kommunen anskaffer nytt bygg på deler av Tivolitomta for fremtidig eie og er selv byggherre. Øvrig del av tomta selges eller festes bort.

2. Det lyses ut en OPS-konkurranse om anskaffelse av nytt bibliotek og kulturskole. Hele Tivolitomta legges inn som anleggsbidrag eller den festes bort til utvikler.

 

Selve anskaffelsen av 7 800 m2 bibliotek og kulturskole antas å koste 312 millioner kroner. Driftskostnaden for samlet bibliotek og kulturskole vil være lavere i første del av byggets levetid enn når bygget blir eldre. Med utgangspunkt i et verdibevarende vedlikehold over hele byggets levetid, anslås årlig driftskostnad til ca. 600 kr/m2 for nytt bygg. For samlokalisert bibliotek og kulturskole på Tivolitomta gir det årlig driftskostnad på 4,68 millioner kroner.

 

Leie av et nytt bibliotek og kulturskole på Tivolitomta anslås til å koste 2 500 kr/m2. Driftskostnadene vil her kunne bli noe lavere, anslagsvis 400 kr/m2. Total kostnad ved leie av bibliotek og kulturskole anslås til 22,6 millioner kroner pr år.

Så hva mener de andre partiene? Blir ikke finansieringsmodell 2 aktuell,

vil de da betale gildet med kommunale kroner?

 

Så hvorfor er vi imot

Kommunen har mange investeringsprosjekter på gang, det er ikke uvanlig. Det er sånn at vi må sette av penger fra drift for å klare de fremtidige investeringer, det er mange nødvendige investeringer. Men når vi nå ser et økende behov for mer penger innenfor helse og skole, så ja, da prioriterer vi det og mener det ikke er penger til å bygge et nytt bibliotek nå eller i nærmeste fremtid.

 

Vi kan ikke kutte mer på drift for å bruke det på å bygge nytt bibliotek og ny kulturskole på tivolitomta. Det har allerede blitt brukt betydelige beløp på arkitekter og forprosjekt, det er satt av ytterlig 5 millioner i 2024. Disse pengene kunne vi for eksempel brukt på å beholde lyset på ved en del stier og veier i kommunen, disse ble skrudd av som ett ledd i innsparinger da strømprisen var høy.

 

Det sies at bygging på Tivolitomta skal gjennomføres som et offentlig privat samarbeid, andre skal bygge og kommunen skal leie. Boliger tillates ikke. Da blir jeg litt nyskjerrig på hvem som skal forskuttere slike beløp? Det skal bygges for kommunen og de må vente årevis på å få pengene igjen? Grunnen til skepsis er vel at dette har blitt forsøkt så mange ganger før og vi har ikke fått noen svar på hvem som skal bidra og om det fortsatt er aktuelt for Gokstad Akademiet å være med på dette.

 

Sandefjord FrP vil ikke bruke mange millioner på å prosjektere for noe som er

så usikkert og plutselig så er det likevel kommunen som betaler for gildet.

 

Det er ingen avklaringer fra de andre partiene om de vil gå imot å bygge dette dersom andre ikke er villige til å ta byggekostnadene.

 

Vi hadde muligheten

Vi kunne hatt et nytt bibliotek klart om ikke lenge med inngang fra torvet og utsikt utover fjorden, men det var visst ikke bra nok. Her kunne vi leie, si opp andre leieavtaler og omtrent komme ut med null i ekstra kostnader.

 

Tivolitomta i dag

Nye Thor Dahls gate har blitt en myldre gate, mye takket være aktivitetene i området og det er jo flott. Det er god tilgang til parkering, det er lyst og åpent, folk trives og kan nyte sola, så vi opplever at det ikke er noe hast. Nå er vi et parti som er positive til en utvikling av området på sikt, men det må være et prosjekt som enten kommune har råd til eller at noen kommer med spennende prosjekter.

 

Utdanning

Klart vi ønsker oss fagskoler og høyere utdanning, men kommunen har kjøpt deler av Jotuns arealer ved jernbanen og her ser vi muligheter for nettopp dette, med nærhet til kollektivtilbud som vi vet studenter benytter seg av

 

Denne gangen er det enkelt

Vi vil ikke bruke kommunale penger på dette, når vi ser utfordringer innenfor helse og skole. Vi har tre gode bibliotek i kommunen som fint løser bibliotekets oppgaver i mange år til. Så for oss i Sandefjord FrP så er det egentlig ganske enkelt.

bottom of page