top of page

Nina M.K Borge

Medlemsansvarlig

40549010

Medlemsansvarlig har det overordnede ansvaret for aktiviteter rettet mot lokallagets medlemmer

Ha kontakt med lokallagets medlemmer

- Ha ansvar for at medlemspleie blir satt på dagsorden på styremøter og at dette blir gjennomført. Vedlikehold av medlemmers opplysninger. Det er spesielt viktig i å rette opp personer med ”ukjent adresse”

- E-post og SMS blir et stadig viktigere kommunikasjonsmiddel og det er derfor viktig å innhente og ajourføre dette fra medlemmene i medlemsregisteret.

Nina M.K Borge
bottom of page