top of page

Skagerak Dampskipsselskap AS

Sandefjord FrP

18. apr. 2023

Sandefjord Dampskipsselskap har i dag hatt generalforsamling. Nå har hvalbåten hatt ett år som eget organisert selskap. Vi kjenner nok alle til hvalbåten Southern Actor, den minner oss om vår hvalfangsthistorie.

Etter mer enn 30 år i Sandefjord har det blitt endringer i både drift og eierskap for hvalbåten. Fra årsskiftet 2022 overtok det nystartetde selskapet Skagerak Dampskibsselskab ansvaret. Dette var Sandefjord FrP positive til, det å skille ut hvalbåten fra Vestfoldmuseene IKS og etablere et eget selskap mente vi ville gi "gutta" (og jentene) en bedre og friere mulighet til å ivareta og drifte hvalbåten. Sandefjord FrP er opptatt av vår historie om hvalfangst og mener det er en del av byens identitet.


Det første driftsåret viser en forsvarlig drift, men noen utfordringer som strøm og dieselpriser har utfordret litt ekstra. Men budsjettet for 2023 viser muligheter og styret for selskapet har en klar bestilling for virksomheten:»Båten skal seile og være til glede for befolkningen i Vestfold!»


Vi håper at båten blir benyttet til glede og at vi ikke glemmer vår fortid. Sandefjord FrP vil støtte opp under engasjementet og det som bli formidlet av vår historie.


Du kan lese mer om Hvalbåten her

bottom of page