top of page

Bom 1 - FrP 0

Sandefjord FrP

5. okt. 2022

Formannskapet vedtok mot FrP sin stemme kommunedirektørens innstilling: Sandefjord kommune anmoder Statens vegvesen om å igangsette planlegging av ny riksvei mellom Tassebekk og Sandefjord lufthavn Torp basert på en finansiering med bompenger.

Bakgrunnen for saken er at både Multiconsult og Statens vegvesen beskriver at en ny vei fra Tassebekk til Torp er anbefalt som en langsiktig løsning på trafikkproblemene rundt Fokserød – Kullerød -Torp, og at en slik veiløsning bør ses på i sammenheng med jernbaneutbyggingen i området.


Statens vegvesen planlegger tiltak på kort og mellomlang sikt for å bedre trafikkforholdene ved Fokserød og Kullerød, blant annet utvidelse av Torpveien mellom Fokserød og Raveien (gjennom Bøkeskogen) og tilfartskontroll i rundkjøring mellom Torpveien og Østre / Nordre Kullerød. Tilfartskontroll betyr lysregulert kryss.


Men statens vegvesen skriver i sitt svar på kommunens anmodning om å igangsette planlegging av ny vei Tassebekk – Torp, at det må foreligge en plan for finansiering før planlegging kan igangsettes. Det må være enten ved at prosjektet er omtalt i NTP eller at det foreligger et lokalt ønske om å finansiere prosjektet med bompenger.


Så da ble det vedtatt å gå for bompengefinansiering da.

FrP sin gruppeleder Cathrine Andersen, kritiserte staten for ikke å følge opp det ansvaret de har for veiutbygging i Norge. Dagens regjering reverserer prosjekter, og det er tydeligvis ikke plass til nye, selv om staten håver inn penger fra bilistene. For 2022 er det nok rekordår med tanke på de høye diesel og bensin prisene blant annet. Sandefjord FrP har programfestet at vi ikke skal innføre bompenger i Sandefjord, det løftet skal vi holde og stemte derfor mot innstillingen.


Det skal bli spennende å se hva de ulike partiene i Sandefjord gjør i forhold til Mobilitetsplanen som er en lokal plan for infrastruktur- vei, syklende, gående med mer i Sandefjord. Det arrangeres folkemøter om planen som nå ligger ute på høring, den inkluderer bompenger, bomring og parkeringsrestriksjoner, sier Sandefjord FrP sin gruppeleder og leder av hovedutvalg for miljø og plansaker, Cathrine Andersen


Folkemøter:

Kommunestyresalen rådhuset Sandefjord Onsdag 5. okt. kl. 18.00 - 20.00

Stokke bibliotek Mandag 17. okt. kl. 18.00 - 20.00

Andebu ungdomsskole Onsdag 19. okt. kl. 18.00 - 20.00
bottom of page