top of page

Til deg som førstegangsvelger

Nå har du endelig mulighet til å være med på å bestemme. Den muligheten håper vi i Sandefjord FrP at du bruker.

 

Det å skulle bestemme seg og ta et valg for første gang, kan være både spennende og skremmende. Har man valgt riktig?
 

Vi trenger at unge mennesker engasjerer seg, fordi det er dere som skal leve og bo i Sandefjord i mange år fremover, ikke la de eldste alene bestemme hvordan Sandefjord kommune skal utvikles.

 

Du og din stemme betyr nok mer enn du tror. Skal Sandefjord FrP få gjennomført sin politikk så må vi ha flertall i kommunestyret.

 

Uansett hvilket parti du måtte velge så håper vi at du bruker stemmeretten din og vi ønsker deg et riktig godt valg.

inspiration-g3ac5ad51f_1280.jpg

      Frihet - 
til å ta egne valg 

Frihet - ditt valg

Sandefjord FrP vil ha mer frihet til den enkelte i kommunen, men også fylket du bor i. Du er et unikt individ, med egen vilje, egne behov og egne ønsker. Da må løsningene der du bor være tilpasset deg og dine, ikke kommunen eller fylket.

 

Med Sandefjord FrP skal du få mer makt i eget liv, og valgfrihet i alle deler av livet. Du skal selv få avgjøre hvem som leverer tjenestene du trenger, uavhengig av om det er barnehage, skole, helsetjenester eller omsorgstjenester. I alle livets faser er det du som skal være sjef i eget liv, ikke politikerne.

Uten frihet er vi ingenting

Kommunen er en stor leverandør av tjenester til innbyggerne, men det er ikke alltid at kommunen tilbyr de beste tjenestene.

 

Sandefjord FrP mener derfor at innbyggerne skal stå fritt til å velge hvilken tjenesteleverandør de tar i bruk, slik at deres behov og ønsker blir ivaretatt på best mulig måte.

 

Vi tror på at konkurranse inspirer til blant annet nyskapning, lavere kostnader og effektivisering. Den beste måten å legge til rette for konkurranse på er ved å gi hver enkelt friheten til å velge den tjenesten eller tilbyderen de mener passer dem selv best

rail-ga25d1563f_1280.jpg

      Det er ditt liv 
  -  ditt valg 

Trygghet

En av de viktigste oppgavene vi har er å sørge for innbyggernes trygghet og sikkerhet. Vår kommune og fylke skal være trygt å ferdes i. Nødetatene skal kunne nå deg raskt med nødvendige ressurser om du trenger det.

 

Trygghet handler også om forutsigbare og trygge situasjoner i hverdagen. Du skal være sikker på at barna ferdes langs trygge skoleveier, og at de har en skolehverdag uten vold, trusler og mobbing.

Vi skal aldri akseptere en skolehverdag med trusler, vold og mobbing. Skolen skal være et sted for å lære under gode og trygge rammer for alle. For å få slutt på mobbing så må vi jobbe sammen, det klarer ikke politikere å få til alene.

Du skal vite at arbeidsplassen din er ivaretatt av politikere som vil sikre norske verdier. Du skal være trygg på at hverdagen går rundt. Vi skal prioritere et trygt og godt liv i hele kommunen vår, på alle områder.

      Livet er er best   når vi er venner 

Skatter og avgifter

Sandefjord FrP går til valg for at du skal få beholde mer av dine egne penger. Prisøkningene rammer ikke lenger bare de med dårlig råd, men også folk flest med helt vanlige inntekter. Mange kjenner nå på kroppen at økonomien ikke lenger strekker til.

 

Når vi samtidig vet at staten aldri før har tjent like mye penger som nå, mener vi det er rett og rimelig at litt av statens store inntekter går tilbake til innbyggerne.

 

Sandefjord FrP er motstander av eiendomsskatt, det er vanskelig og dyrt å kjøpe bolig og vi vil ikke gjøre dette enda dyrere. Vi er motstander av å innføre bompenger fordi det betyr økte utgifter for deg og vi jobber for å holde parkeringsavgiftene lave, vi har også fått til gratisparkering i Sandefjord. 

Vi ønsker deg et godt valg

Vi håper du vil vite mer om hva Sandefjord FrP står for og sjekker ut nettsiden vår. Har du spørsmål så ta kontakt.

Uansett hva du velger, så håper vi at du bruker stemmeretten og vi ønsker deg et godt valg.

Valg program Sandefjord FrP

bottom of page