top of page

Harry Gran

Politisk nestleder

920 82 475

Nestleder er en pådriver for det politiske arbeidet i laget i nært samarbeid med leder og kommunestyregruppe.


Nestlederen i laget har også som oppgave spesielt å gjøre seg godt kjent med partiprogrammet, vedtektene og etiske og organisatoriske retningslinjer, slik at han er en ressursperson i lokallaget på disse områder. Nestlederen er en initiativtager til politiske uttalelser og resolusjoner. Nestlederen bør utarbeide forslag til standsaksjoner og andre utadrettede aktiviteter som skal gjennomføres iht. egen aktivitetsplan for laget.


Nestlederen er også en støtteperson for lederen i lokallaget.

Harry Gran
bottom of page