top of page

Øyvind Lorentzen

Kasserer

907 26 210

Kasserer skal føre regnskap med alle inn- og utbetalinger iht. vedtatt budsjett og kontoplan. For at styret til enhver tid skal ha kjennskap til den økonomiske situasjonen i laget fremlegges fortløpende oversikter for økonomisk status på hvert styremøte. Kasserer må etterfølge de vedtak som fattes av styret mht. økonomisk disponering og sørge for at alle regninger betales til rett tid. Økonomisk styring er meget viktig. Dette innebærer også de nødvendige økonomiske rapporter til myndighetene. Viser for øvrig til vedtektenes § 27 Økonomireglement for lag og folkevalgte grupper og § 28 Habilitetsregler for Fremskrittspartiet.

Øyvind Lorentzen
bottom of page