top of page

Har du bestemt deg?

Sandefjord FrP

9. aug. 2023

Nå nærmer valgdagen seg, er du i tvil om hva du skal stemme? Kanskje vi kan være et godt valg for deg? Vi håper du vil bli bedre kjent med oss og hva vi vil jobbe for.

En ting er sikkert, får vi ikke nok stemmer så blir det veldig vanskelig å få gjennomført vår politikk. Vår politikk er for å nevne noen saker: Nei til eiendomsskatt, vi sier nei til bomring og bompenger, vi sier nei til nytt bibliotek og kulturskole på tivolitomta, betalt med skattebetalerenes penger fordi vi har andre prioriteringer. Vi sier nei til økt mottak av flyktninger fordi boligsituasjonen er sprengt og vi må sørge for en god integrering av alle de som har kommet hit.


Og vi sier nei til at du skal få mindre frihet, frihet til å velge hva som er best for deg og din familie.


I dag kan du velge blant mange butikker, håndtverkere, verksteder og mye mer, men det er ikke så enkelt når det kommer til helse og omsorgstjenester. Dette vil vi jobbe for å bedre, ikke for at vi skal legge ned offentlige tilbud, men som et tillegg til. At vi får konkurranse er sunt, det vil bedre kvaliteten på tjenestene mener vi. Kommunen kan føre tilsyn og kreve brukerundersøkelser så her må alle levere og da til det beste for deg.


Så kan man undres om ikke vi er et JA parti? Jo det stemmer, vi er det.

Vi sier ja til at du skal kunne bruke bilen din i Sandefjord kommune, uten økte avgifter som bompenger eller andre avgifter. Fint om du vil sykle eller ta bussen, men vi vet at det ikke alltid går av ulike grunner, det kan være tidsklemma, barn som skal hentes og leveres, det kan være det å handle og mye mer. Du skal i alle fall ikke straffes for å bruke bilen.


Vi sier ja til ferjedrift etter 2030, vi mener det er flere fordeler med ferjer enn ulemper. Det er mange hundre arbeidsplasser, det er store inntekter til kommunen og det gir deg og meg mulighet til å dra på tur, ikke bare til Sverige, men videre til Danmark eller hva det måtte være. Vi synes jo også at det er fint med tilreisende. Her kunne vi kanskje gjort mer for å få flere til å bli i Sandefjord.


Vi sier ja til flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Vi sier ja til brukerstyrt personlig assistent, vi sier ja til en bedre rusomsorg, og ja til eiendomsretten. Vi sier egentlig ja til ganske mye, men det enkleste er kanskje om du leser vårt valgprogram


Det er noen områder som vil kreve stort fokus fremover og det er å sørge for god kvalitet og gode arbeidsforhold i helse og omsorgssektoren. Det vil være å ta opp kampen mot mobbing i skolen og det vil være å slå hardt ned på kriminelle ungdomsmiljøer, men den kampen er vi klare til å ta.


Vil du bli bedre kjent med hvem vi er og hva vil vil, så kan du besøke hjemmesiden vår www.frpsandefjord.no her finner du mye om mangt, eller du må gjerne ta kontakt om du har spørsmål på post@frpsandefjord.no


Følg oss på Facebook og hjemmesiden frem mot valgdagen, da holder du deg oppdatert :)


Godt valg!


Med vennlig hilsen Sandefjord FrPbottom of page