top of page

Høstkonferanse Gardemoen

Cathrine Andersen, Gruppeleder Sandefjord FrP

12. nov. 2022

470 glade FrP medlemmer deltar på årets høstkonferanse på Gardemoen, vi er 13 personer fra Sandefjord. Partiets generalsekretær Finn Egil Holm har holdt en god innledning, men gir nå ordet til partiledere Sylvi Listhaug

Partileder Sylvi Listhaug er klar for partiets høstkonferanse
Sylvi Listhaug


Partileder Sylvi Listhaug ønsker alle som møter for første gang på konferansen hjertelig velkommen. Hun takker samtidig alle medlemmene som står på hver eneste dag, vi takket tilbake.


Vi skal som parti være fremoverlente, vi skal være handlekraftige og ikke minst ekte. Vi skal fremme våre forslag, vi skal stå på for folk flest og vi skal jobbe sammen som et lag.


Den politiske situasjonen er ikke god, staten blir rikere, vanlige folk blir rammet. Tøffe skattekrav til næringslivet, gjør det tungt for mange å drive. Vi trenger næringslivet, det gir jobber til deg og meg. Det skal være være lov å tjene penger, det skal være lov å starte en bedrift og lykkes med det. Vi heier på næringslivet og folket, staten må spre sin makt.


Helsevesenet sliter, nå kastes private tilbydere av helsetjenester ut. Det betyr redusert tilbud og manglende behandling, noe som er tragisk for den som rammes.


De private barnehager har fått dårligere rammevilkår, overføringene krymper og konkurser er på vei. Som vi også nå har opplevd i Sandefjord. Fremskrittspartiet vil stå på for de private barnehager.


Omsorgsfeltet blir også hard rammet, de eldre er en ressurs og bidrar med frivillig arbeid. Men den dagen de trenger hjelp, så skal de få hjelp. Derfor er det tragisk at staten nå kutter tilskudd til kommunene for å bygge flere sykehjem og omsorgsplasser. I tillegg så er kommunene også rammet av høy strømpris, vil det bety kutt i kvalitet på eldreomsorgen? Vi ser av kommunedirektørens forslag at nettopp det skjer.


Fremskrittspartiet ser også en økning i det som blir kalt "svenske tilstander" det er gjeng og ungdomskriminalitet med våpen og lite skrupler, det vil FrP slå hard ned på. Vi ser organisert gjengkriminaltitet har spredt seg utenfor Oslo sine grenser, dette foregår nå også i Sandefjord.

Vi mener regjeringen gjennomfører en helt feil politikk, men ved å sørge for et sterkt FrP ved kommunevalget så kan vi jobbe for vår politikk og våre prioriteringer. Så gi FrP din stemme ved kommunevalget 2023.


Nå skal vi i FrP jobbe godt sammen i helgen for å få inspirasjon, utveksle erfaringer og stå sammen for å sørge for en endring i norsk politikk.


God Helg :)


bottom of page