top of page

Synnøve Hansen

6. Listekandidat

KORT OM:

Andre sier at jeg er en blid person. Jeg er en ja-person for å hjelpe andre som trenger hjelp. Jeg er en sta person når jeg mener at jeg har rett i en sak, da må andre gi meg en god forklaring på hvorfor det ikke er slik. Taper jeg en sak så gir jeg meg ikke men prøver en gang til. For meg er det viktig at folk får den rette hjelpen de har krav på. For meg er det viktig at vi lever et godt liv.


MEDLEM:

Jeg meldte meg inn som medlem på siste valgvake for snart 4 år siden.

Har stemt FrP i alle år. Jeg ble spurt om jeg ville stå på lista noe som for meg ble feil da jeg ville bli kjent med partiet og jobben og om dette var noe for meg. 

Fikk tilbud om å bli med på valgvake.


POLITISK ERFARING:

Jeg sitter for tiden i rådet for mennesker med nedsatt funksjon.

Jeg har vært med på gruppemøter og kurs.

Jeg ser på utvalgsmøter, formannskap og kommunestyret på kommune TV.


HJERTESAKER:

Helse er min hjertesak.

Friheten til å velge, skatter og avgifter, eiendomsskatt, formueskatt,

trygge veier, skole, et sterkere politi, innvandring og hjelpe dem der de er.


SOM POLITIKER I SANDEFJORD:

Det jeg vil gjøre bedre i kommunen er å la politikerne få makten tilbake, administrasjonen har fått bestemme for mye.

Jeg vil jobbe for at vi får igjennom mest mulig FrP politikk.

48388604

Synnøve Hansen
bottom of page