Wenche B. Davidsen

Vara til hovedutvalg

Varamedlem til hovedutvalg for miljø og plansaker

Wenche B. Davidsen