Wenche Antonsen

Vara til kommunestyret

933 50 402

Varamedlem til hovedutvalg for kunnskap, barn og unge

Varamedlem til hovedutvalg for kultur, idrett og fritid.

Wenche Antonsen