Jørgen Sandtorv

Vara til hovedutvalg

41104529

Varamedlem til hovedutvalg for miljø og plansaker

Jørgen Sandtorv