Øyvind Lorentzen

Kasserer

907 26 210

Kasserer har ansvaret for at regnskap føres og orienterer styret om den økonomiske situasjonen

Øyvind Lorentzen