top of page

Vi må få økt trygghet

I dagens samfunn opplever mange en økt utrygghet og en følelse av at politiet ikke alltid er til stede der de trengs. Det kan være ulike grunner til dette, som mangel på ressurser, kutt i politibudsjettet eller en endret arbeidsmåte med økt bruk av teknologi.

Uansett årsak er det viktig at politiet tar tak i situasjonen og øker sin tilstedeværelse i lokalsamfunnet. Det mener Sandefjord FrP.


Viktig samarbeid


I Sandefjord Blad kunne vi 27.01.23 lese om kommunens samarbeidsavtale for 2023-

2025 med politiet. Det er viktig at politiet og kommunen samarbeider. Men samtidig er det flere naturlige spørsmål en bør få svar på.


  • Finnes det en rapport som måler disse satsningsområdene fra år til år?

  • Hva er konkret gjort ifht arbeidet på disse satsningsområdene?

  • Gitt at de samme målene videreføres, er det ingen indikasjoner på endringer på disse områdene?

Sandefjord FrP ser viktigheten av å trygge innbyggerne. Ett av tiltakene for å oppnå dette må være å ha en tydelig plan for hva politiet konkret skal gjøre for å opprettholde og forbedre tryggheten. Dersom samarbeidsavtalen kun fremstår som et proforma og ikke er et dynamisk arbeidsdokument som evalueres og måles, vil tilliten til dette arbeidet kunne svekkes.


Politiets prioriteringer for 2022 var tydelige:

Politiet skal sørge for økt fysisk tilstedeværelse, blant annet gjennom å starte arbeidet med å opprette nye tjenestesteder og prioritere ressurser til lokalt forankret, synlig og tilgjengelig politi. Utviklingen av lokale polititjenester skal skje i dialog med kommunene. Oppdragsdokument for politiet i 2022 fra Justisdepartementet

Politiet må være til stede ved behov


Innbyggeren i Sandefjord må oppleve at politiet er der ved behov, og ikke kun reagerer på hendelser når det skjer. En synlig og tilgjengelig politistyrke vil bidra til å forebygge kriminalitet og vil øke innbyggernes trygghetsfølelse. Det er viktig at politiet prioriterer ressurser til lokal forankring. Synlighet og tilgjengelighet er viktig.


Sandefjord FrP ønsker et økt søkelys på den hverdagskriminaliteten som rammer kommunens innbyggere.

15 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page