top of page

Velkommen til Sandefjord Bjørn Orerød

I et innspill i SB 5. mars 2023 så skriver Bjørn Orerød følgende: Vi i Arbeiderpartiet er stolte av, at på tross av motvilje og sendrektighet fra spesielt H og Frp i posisjon, så har administrasjon etter hvert laget forslag til Byutviklingsplan, Fortettingsplan, Mobilitetsplan/Bypakke, samt bestilt en mulighetsstudie for sjøfronten.


Jaha, så Sandefjord Kommune har ikke hatt en bytviklingsplan, forettingsplan, mobilitetsplan eller at det hadde vært gjennomført en mulighetsstudie for sjøfronten tidligere? Er det uvitenhet eller forsøker man og fremstå bedre enn andre politiske partier?


Joda, Sandefjord kommune har hatt de alle, så motviljen var kanskje knyttet til å gjennomføre enda en mulighetsstudie for sjøfronten, eller starte på nytt med en byutviklingsplan eller fortettingsplan fordi dette arbeidet gjøres i stor grad i kommuneplanen som gjennomgås hvert fjerde år og som mobilitetsplanen er en del av. Bypakke som betyr bompenger har vi i FrP sagt at vi ikke ønsker, om det er motvilje så helt ok.


Bakgrunnen for det noen kaller motvilje er jo at det sjeldent fører til noe, behandling av siste mulighetsstudie for sjøfronten viser jo det, den ble puttet rett i skuffen, noe som kostet skattebetalere en halv million kroner. Kanskje vi skal innskrenke antall planer og fokusere mer på handling. Når gruppeleder i Sandefjord Arbeiderparti viser til sendrektighet, så mener undertegnede at han bør se seg selv i speilet.


Hvorfor se seg i speilet?

Arbeiderpartiet ønsker utvikling, men griper ikke muligheter. Kanskje de er mer opptatt av å planlegge fremfor å få til noe. For Sandefjord kommune er helt avhengig av å spille på lag med aktører som ønsker å investere i Sandefjord, kommunen har ikke økonomi til å gjennomføre mye av det som ønskes. Derfor er vi avhengige av aktører som vil få til noe og som har penger de vil investere. Man kan like det eller ei, men slik er det.


Viser til et par eksempler her:


Carlsen kvartalet

Utvikling av Carlsen kvartalet er et skrekk eksempel på byutvikling, og da tenker jeg ikke på innholdet, men den politiske vinglingen som Høyre og Arbeiderpartiet må ta ansvar for, ettersom de fremmet flere felles forslag i saken. Saken startet i 2017 og her har man ikke konkludert enda! Man klarer ikke å fatte en beslutning.


Dette blir fort en utfordring, de som har ønsket å investere og bygge i Sandefjord har ikke råd eller vilje til å bli med på slike prosesser. De ønsker gode prosesser, men de ønsker at det skal fattes en klar beslutning.


Nytt bibliotek

Det har blitt hevdet at en sentral plassering av byens bibliotek midt i sentrum, ville være bra for aktivitet i sentrum. Det var FrP enig i og i 2019/2020 så jobbet vi for å få biblioteket inn i "Norske Liv" bygget. Vi kunne hatt et nytt bibliotek med inngang torvet ferdig nå i juni 2024. Det var ingen behov for investeringer, vi kunne frigjøre plass på rådhuset, si opp leieavtaler og på den måten fått det til uten å øke kostnadene noe særlig. Men igjen så gikk Høyre og Arbeiderpartiet sammen for å regulere Tivolitomta til bibliotek og kulturskole, de ville noe annet, fire år har gått og vi er mange år unna et nytt bibliotek, så ikke si at FrP er sendrektige, igjen så er det lurt å se seg i speilet.


Ny jernbane

Vi må jo også få nevne ny jernbane i Sandefjord, med stasjon ved flyplassen, flytting av dagens stasjon og frigjøring av areal til transformasjon i sentrum. Dette prosjektet stopper altså. Dette selv om Arbeiderpartiet var garantist for ny jernbane i valgkampen 2019, bare de kom i regjering og det gjorde de. Nå er planene nærmest skrinlagt. Så vet ikke jeg om det er motvilje eller sendrektighet?


Sandefjord FrP mener:

Vi i Sandefjord FrP mener at mye av byplanleggingen gjøres gjennom kommuneplanarbeidet. Vi vil IKKE ha bompenger og jeg har nå vist til tre prosjekter som kan ha betydning for byutviklingen, men ingenting har skjedd og det er ikke Sandefjord FrP sin skyld.


Sandefjord FrP ønsker å utvikle Sandefjord kommune, vi ønsker en attraktiv by og kommune for fremtiden, det bør det ikke være tvil om.

90 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page