top of page

Urett å kreve merverdiavgift på kommunale avgifter


I dagens økonomiske situasjon for mange husholdninger ønsker lederen av Sandefjord FrP å sette fokus på den situasjonen med merverdiavgift på kommunale avgifter. Han vil derfor fremme følgende resolusjon (uttalelse) til årsmøtet onsdag den 18. januar. I håp om at den blir vedtatt, vil den bli fremmet på årsmøtet til Vestfold og Telemark FrP den 11.-12. februar.

Du kan lese hele resolusjonen her:


Urett å kreve merverdiavgift på kommunale avgifter.

Når vi er pålagt å betale avgifter inn til det offentlige, som i dette tilfellet til bostedskommunen, føles uretten stor når staten drar inn merverdiavgift på den kommunale avgiften.

Mange norske kommuner setter opp de kommunale avgiftene i 2023. Huseierne sier at 2023 kan bli et tøft år økonomisk for norske boligeiere, og tror mange vil få gebyrsjokk når de kommunale avgiftene skal betales.

Kostnadene økte betraktelig for nordmenn flest i 2022, og ser man på kommunale avgifter spesifikt blir det enda dyrere for nordmenn i 2023.

Da KS i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett i fjor høst, gjennomførte en undersøkelse blant norske kommuner om økning i kommunale avgifter, svarte samtlige 79 kommuner som deltok i undersøkelsen at gebyrene til vann og avløp var planlagt økt i 2023. 40 prosent av kommunene svarte at de planla økte avgifter på mer enn 20 prosent.

Noen eksempler på økning i kommuner i Vestfold og Telemark.

  • I Horten kommune øker de kommunale avgiftene fra 2022 til 2023 med rundt 21 prosent

  • I Tønsberg kommune øker de kommunale avgiftene fra 2022 til 2023 med 29,6 prosent

  • I Sandefjord kommune øker de kommunale avgiftene fra 2022 til 2023 med 27 prosent

  • I Skien kommune øker de kommunale avgiftene fra 2022 til 2023 med 26,2 prosent.

Sandefjord FrP (Vestfold og Telemark FrP) ser urett i å kreve inn merverdiavgift på de kommunale avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing. Dette er tjenester huseiere er lovpålagt å betale og som ikke er utsatt for konkurranse. Kun at lovkravet er at kommunene skal levere etter selvkost.

Sandefjord FrP (Vestfold og Telemark FrP) reagerer på den kraftige økningen av de kommunale avgiftene og mener at tiden er inne for å fjerne en avgift på avgifter.


Sandefjord FrP (Vestfold og Telemark FrP) ber stortingsgruppen arbeide for at merverdiavgiften på de kommunale avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing fjernes i revidert nasjonalbudsjett.


Vidar Andersen

47 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page