top of page

Tomme lovnader fra Arbeiderpartiet, selv med LO støtte.

Hvordan opplever LO's medlemmer denne valgkampen og organisasjonens massive markedsføring av Arbeiderpartiet (AP)? Når vi vet at flertallet av LOs medlemmer stemmer andre partier en AP så må det oppleves veldig provoserende å bli assosiert med en AP velger - når vi i tillegg vet at det er kontigenten til medlemmene som finansierer AP sin valgkamp - må dette oppleves som et alvorlig overtramp av mandatet medlemmene har gitt Norges største fagorganisasjon.


Sist lørdag kunne det nesten se ut som det var LO som var på valg gitt det massive oppmøte de hadde sammen med Norsk Sjømannsforbund og AP på stand på torget i Sandefjord. Ikke lett å se hvem som støttet hvem om man ikke vet hvordan denne samrøra henger sammen.


Når vi vet at LO dikterer store deler av AP sin politikk, må det oppleves enda mer frustrerende at LO ikke stiller krav på medlemmenes vegne i deres egen kommune. Heller ikke Norsk Sjømannsforbund ser ut til å kreve handling på vegne av de hundretalls ansatte som jobber på ferjene som daglig legger til kai i Sandefjord. AP har nemlig ikke tatt stilling til om de vil støtte videre ferjedrift etter 2030. AP vil heller bruke penger på en kostbar mulighetsstudie som kan fortelle de hva annet havne området i Sandefjord kan benyttes til i fremtiden. Hvor er LO sitt krav her for å sikre disse arbeidsplassene i fremtiden?


Sandefjord FrP er som eneste parti helt tydelig på at vi ønsker fortsatt ferjedrift og vil jobbe aktivt for å sikre dette politisk.


Hvor er LO sitt krav ovenfor AP når det kommer til levere på lovnaden om nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord. AP var garantist for denne Intercity traseen før valget i 2021, og de har fortsatt ikke svart på det åpne spørsmålet om hvorfor de ikke leverer på sitt eget valgløfte? Det lengste AP har strukket seg, er å posere på Sandefjord stasjon i et innlegg i avisen der Jens Christian Vik bedyrer at de “tar velgerne på alvor” Så LO og AP, som påstår de er til for arbeiderne i landet, gjør ingenting for å sikre hundrevis av ferje-arbeidsplasser, og de gjør heller ingenting for å sikre at pendlere får raskere reise og flere avganger til jobb for å gjøre arbeidsdagene deres enklere.


Sandefjord FrP er også her de som fortsatt jobber aktivt for å få en avklaring for innbyggerne i kommunen (SB.11.08.23)


Det eneste LO har klart å kreve, er en dobling av fradraget på fagforeningskontingenten, et krav de har fått som gjentjeneste for den generøse partistøtten de gir AP hvert eneste år. Et fradrag som koster fellesskapet hundrevis av millioner kroner. Så hvorfor de ser behovet for å stille opp lokalt fremstår som noe rart.


Arbeiderpartiet kommer også i dette valget med en ny lovnad til velgerne.


Om de får velgernes tillit skal de øke grunnbemanningen i skolen kunne Bjørn Orerød så stolt fortelle oss i et innlegg i avisen 20.juli i år. For de som kjenner litt til hvordan forvaltningen fungerer, forstår at dette er å føre velgerne bak lyset. Det finnes hverken midler eller personer tilgjengelig til å innfri dere løftet. Om de da ikke snur i sin lovnad om å ikke innføre eiendomskatt?


Sandefjord FrP går derimot til valg på et løft i eldreomsorgen og vi vil satse på tiltak innenfor skolen. Dette kan vi stå inne for, fordi vi blant annet sier nei til å bygge ut Tivolitomta, og vil heller prioritere det vi ser på som viktigst i kommende periode. Tiltakene som AP vil gjøre på Tivolitomta er estimert til å koste 320 millioner kroner i investeringer, i tillegg må det settes av en ukjent antall millioner til drift i alle år fremover. Dette tilsvarer et betydelig antall nye plasser i en sårt trengende eldreomsorg.


Hadde jeg vært LO medlem så hadde jeg vært særs skeptisk til LOs prioriteringer og stilt spørsmål om hvem de egentlig er til for - “meg” som arbeider, eller ønsker de bare å være APs «superpack» å kjøpe til seg plasser og makt i sentralstyret? Når det kommer til AP så må det være lov å stille spørsmålstegn om dette er et parti velgernes tillit verdig?


Så vil sikkert både AP og LO forsøke å bortforklare dette med at LO er en motvekt til høyresidens bidragsytere og at de jobber til det beste for sine medlemmer og kommunens innbyggere. Men det tør jeg påstå at jeg enkelt har klart å plukke fra hverandre i dette innlegget, og jeg kan forsikre velgerne om at ingen støtte, hvorhen stor gir noen plass i FrP sitt sentralstyre.


Hjelper lite med dobling av fagforeningskontingenten når du ikke lenger har jobb, eller er i stand til å få pendler hverdagen til å gå opp. Og når du blir gammel og trenger hjelp og omsorg, så hjelper det særs lite med nytt bibliotek på Tivolitomta. Det må mer til enn et nytt slagord når det kommer til å “tenke nytt”

45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page