top of page

Sykehuset i Vestfold HF melder pasienter utskrivningsklare så snart behandling er iverksatt!

Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal alle helseforetak utarbeide en utviklingsplan. Utviklingsplanen er en plan for hvordan helseforetaket vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidige behov for helsetjenester. Sandefjord Kommune er høringspart og sender derfor et høringssvar. Formannskapet behandlet denne 20. april.


Utviklingsplanen til sykehuset i Vestfold er et dokument på 89 sider og du finner den her: https://www.siv.no/om-oss/utviklingsplan


Da vi behandlet høringssvaret i formannskapets møte den 20. april 2022. Så var det spesielt en ting som Sandefjord FrP festet seg ved, det var rutinene rundt tidspunktet mange pasienter er å anses som utskrivningsklare fra sykehuset i Vestfold.


Det fremkommer i dokumentene at Sykehuset i Vestfold HF melder pasienter utskrivningsklare så snart behandling er iverksatt. Avmelding av utskrivningsklar pasient sendes så kommunen på et senere tidspunkt, etter at forberedelser med å sikre institusjonsplass eller hjemmetjenester, bemanningen og andre tilpasninger er startet.


Disse rutinene har ikke Sykehuset Vestre Viken HF, der avventer de effekt av iverksatt behandling før de melder pasienten utskrivningsklar.


Vi i Sandefjord FrP oppfatter rutinen til Sykehuset i Vestre Viken til å være mer forsvarlig i forhold til pasienten og trygghet av behandling, fremfor at pasienter blir sendt til kommunen før man ser effekten av behandlingen.


Vi spør om dette er en forsvarlig behandling av pasienten, samtidig som det kan kreve mye av kommunene i forhold til å følge opp pasienten. Vi hører jo ofte om pasienter som blir skrevet ut på ugunstige tidspunkter, kanskje fredag kveld, og da skal ansvar og oppfølging av pasienten ivaretas av kommunen, før sykehuset ser effekten av behandlingen.


Vi i Sandefjord FrP mener at slik skal det ikke være og vil følge saken, denne rutinen bør Sykehuset i Vestfold endre så raskt som mulig.

40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page