top of page

Styret og kommunestyre-gruppa ønsker alle medlemmer et riktig Godt Nytt År!
Ærede medlemmer, velgere og sympatisører.


Vi legger nå 2023 bak oss og ser fram til et godt 2024 hvor Sandefjord FrP vil synliggjøre det alternativ vi er i lokaldemokratiet.


Vi har vært igjennom et valgår som gå oss en framgang og vi er nå en større kommunestyregruppe enn det vi var før valget. Vi la fram vårt eget forslag til kommunens økonomi- og handlingsplan i formannskapet i forkant av kommunestyret.

Dette fordi vi langt fra var tilfreds med de forsøk på forhandlinger som ble gjennomført med de fem partier som tross alt danner flertallet i kommunestyret. Disse forhandlingene, initiert av Høyre, var langt fra det som ville gi oss det vi ønsket.

Etter formannskapet ble det ny dialog med Høyre, Venstre, Senterpartiet og FrP. KrF var ikke lenger en del av forhandlingene.


Det ble laget et omforent forslag som vi, etter grundige vurderinger, kunne stå bak. Lovverket sier at et kommunestyrevedtak i økonomi- og handlingsplaner må ha et endelig vedtak med flertall. Derfor ble dette forslaget det nest beste for oss.


Når det kom til behandlingen av de kommunale avgiftene i kommunestyret, fikk vi et notat som tilsa økt skatteinntekt til kommunen i 2023 som kunne disponeres i 2024. Vi forslo derfor å sette dette inn til investering på vann og avløp, noe som ville redusert låneopptak, og dermed redusere avgiften som, mot våre stemmer, ble vedtatt med 9,4% økning.

Den eneste avgiftsøkningen vi fikk bort av parkeringsavgiften.


Men kommunestyregruppe gir ikke opp. Vi står på leveregelen og sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.


Med dette ønskes igjen GODT NYTT ÅR!

26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page