top of page

Strømpris krise

Forfatter Cathrine Andersen, gruppeleder Sandefjord FrP


Vi har over en lengere periode opplevd skyhøye strømpriser i Norge, til tider sjokkerende nivåer. Dette har engasjert det norske folk fordi det gir oss store utfordringer og fordi vi i Norge har ganske god tilgang på kraft og store muligheter til å øke eller utvide kraftproduksjonen.


Husholdninger, frivilligheten og ikke minst næringslivet sliter med enorme strømkostnader. Regjeringen slår seg på brystet og skryter av strømstøtte til det norsk folk, og gir inntrykk av at vi bør være takknemlige. Hva er det som skjer?


Jeg har fulgt diskusjoner på sosiale medier og her hagler beskyldninger til ulike partier, det er ACER og utenlandskablene som har skylden. Men er det egentlig så enkelt? Jeg tror at vi i dag opplever resultater av mange beslutninger som er tatt over flere år. Ja, salg og samarbeid om kraft, EØS avtalen, utenlandskabler, men også villet klimapolitikk som omlegging av kraftproduksjoner fra stabil til ustabil produksjon med mer. Stortingets «klimakur 2030», forteller noe om strømforbruk og myndigheten legger opp til økt strømforbruk, jeg skrev om dette i en kronikk både i Sandefjordsblad og NRK i februar 2020 og nå ser vi noe av resultatene av klimapolitikken som føres.


Mitt poeng er at alle partier må ta ansvar, vi er nå i en situasjon som etter mitt syn, alle partier har bidratt til over mange år. Vi må slutte å bruke tiden på hvem som har skylden og gi tullesvar til det norske folk. Regjering og Storting har et ansvar med å løse situasjonen, vis handling og ikke tåkeprat. Og det er nettopp tåkeprat som kom frem i Debatten på NRK torsdag den 20. januar. Jeg sitter egentlig lettere sjokkert, hva var det jeg satt og hørte på? Vår olje og energiminister er åpenbart uerfaren og ukomfortabel i situasjonen, det å svare på klare spørsmål er jo nesten en umulig oppgave for statsråden.


Den verste uttalelsen var at vi skal være takknemlige for den kriseordningen regjeringen har lagt frem, de har tross alt bevilget 14 milliarder kroner i krisepakke til husholdninger, noen grupper og litt til idretten. Men staten drar inn over 40 milliarder kroner i ekstra inntekter på dagens strømpriskrise, som de gledelig putter inn i statsbudsjettet til andre formål. Og krisepakken var langt fra så god som det de har forsøkt å selge inn.


Det andre er jo spørsmålet om makspris, «det ville være vanskelig fordi da kunne prisen bli litt høyre over tid, enn det den burde være!» Tja; det er nok mulig, men vi som forbrukere vil ha en forutsigbar strømregning og det er kanskje det viktigste. Det jeg opplever hun ikke sier, er at om vi innfører makspris med dagenes utveksling av strøm mellom landene, så vil staten risikere å måtte ta regningen for strømmen over maksprisen. Det er vel kanskje der motviljen ligger. For nå vet vi jo at det er stat og kommuner som eier eller er deleiere i kraft og energiselskaper i Norge. Og staten vil få mindre inntekter å bruke på andre formål, for meg så blir dette en ekstra «beskatning» av norske borgere.


Det tredje statsråden problematisere er økt strømforbruk! Men det har jo politikeren lagt opp til med politisk vedtak. Det blir sagt at belastningen på nettet blir for høyt og vi vil få problemer. Mitt spørsmål blir jo da; Hvorfor har ikke staten og kommuner som eier nettselskapene sørget for en utbygging i takt med økt strømbehov. Det koster sies det, ja det er jeg enig i og vi forbrukere betaler nettleie for dette. Så da bør jo noen stille spørsmålet om det er greit at kommuner og stat henter utbytte fra disse selskapene og putter inn i det ordinære kommune eller statsbudsjett til andre formål fremfor å bygge ut strømnettet.


Så må jeg si at jeg blir sjokkert nå programlederen opplyser oss om at ingen andre fra regjeringen, enn Olje og energi ministeren stiller opp og forklarer det norske folk hvordan man tenker å løse situasjonen. Og dette mener jeg uavhengig av hvilke politiske partier som utgjøre en regjering, de valgt av det norske folk, da må de ta sitt ansvar og svare på de utfordringer innbyggerne står ovenfor, ikke stikke hue i sanden og håpe at det går over.

Slutt å gjør ting komplisert med tåkeprat, vær ærlige og vis handling.21. januar 2021

11 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page