top of page

Skal det skinne av omsorgen, så må vi se og høre de ansatte!

Det er bør ikke være tvil om at vi i Sandefjord FrP er opptatt av gode helsetilbud og en god eldreomsorg. Men vi klarer ikke det uten alle de som jobber i helse og omsorgsyrkene. Vi undres om de blir sett, hørt og inkludert i alle de ulike prosesser som til stadighet dukker opp?


Vi har i en årrekke bevilget penger til flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og vi har bevilget penger til hjelpemidler og mer. Fremskrittspartiet står bak reformen "leve hele livet". Dette fordi prognosene har vært og er klare, vi blir stadig flere eldre og det utløser større behov for tjenester innen helse og omsorg.


Så skal vi være ærlige på at dette koster mange penger, muligens mer penger enn kommunene har. Det kreves langt flere ansatte enn det vi har i dag. Skal vi henge med så må vi finne gode løsninger, men ikke minst det må være en politisk vilje til å prioritere dette området.


Jeg er stolt av mye i forhold til tjenestene våre innbyggere får, mye takket være ansatte som står på hver eneste dag og gir av seg selv for at helt fremmede mennesker skal få det bedre. Det er ikke en enkel oppgave og det krever mye, særlig over tid. Da mener jeg at vi skylder de ansatte å bli inkludert i de ulike prosesser, at det føler seg hørt før beslutninger om blant annet turnusen skal endres og at de får en anstendig lønn. Slik håper jeg det gjennomføres i allefall.


Arbeidet med heltidskultur og TØRN prosjektet har som mål å ha en kompetansesammensetning som står i forhold til brukerbehovet og oppgavene som skal løses. Forsøkene i Tørn-prosjektet skal bidra til:

  • Å øke heltidsandelen samt andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse i omsorgssektoren.

  • Å gi brukere og ansatte større forutsigbarhet og trygghet og bidra til tjenester som er tilpasset brukernes hverdag

Dette høres på papiret veldig bra ut, Vi mener jo at en av de viktigste oppgavene vi har, er å beholde og rekruttere flere til å jobbe innenfor helse og omsorg.

Og ja, her kommer turnus inn som en fordel eller en ulempe for mange som står i yrket eller skal velge seg yrket. Nei, alle ønsker seg ikke heltid, fordi det er et krevende arbeid og det må det være rom for å akseptere, Noen er kanskje villige til å ta lengere vakter i bytte med flere fridager eller lengere ferie. Og blir man med på å prøve ut nye turnuser, så skal man ikke miste goder eller få reduserte tillegg. Og ikke minst her hviler det et særlig ansvar på at arbeidsgiver følger opp det ansatte blir lovet. Jeg har fått tilgang til noen av de ansatte sine turnuser og jeg må si at jeg forstår at noen er frustrerte, dette må kunne løses bedre.


Som folkevalgt så snakker jeg med mange innbyggere og ansatte i Sandefjord kommune og jeg får ofte tilbakemeldinger om hva som skjer på "gulvet" og det henger ikke alltid sammen med det vi får fremlagt i møter. Dette mener jeg er utfordrende, for jeg tror vi alle vil det samme. I en så stor organisasjon så vil det selvfølgelig ikke være enighet om alt, men når man hører om utfordringer fra de som jobber tett på, så undres man jo veldig på om det ikke ligger noe i det de sier og noe vi ikke alltid får presentert. Dette håper jeg vi kan få endret slik at vi får frem hvor "skoen trykker" og kan gjøre noe med det raskere enn i dag.


Jeg venter i spenning på en tilbakemelding om situasjonen på Nygård sykehjem, jeg må si at jeg synes det tar alt for lang tid. Varslingen ble gjort i slutten av februar, jeg har skjønt at noen tiltak er utført. Men at vi som formannskap og ansvarlig for budsjetter ikke kan få en tilbakemelding på forholdene det er varslet på og om det er en løsning før det har gått 8 måneder er kritikkverdig, det at vi må etterspørre informasjon er heller ikke bra etter min mening. Så kan jeg jo håpe at de som varslet om sine arbeidsforhold har hatt det bedre på arbeid, men også at beboer har fått den pleien de fortjener.

63 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page