top of page

Regjeringens forslag til statsbudsjett: Fjerner tilskudd til heldøgns omsorgsplasser fra 2023.


Det politiske flertallet i Sandefjord kommune har vedtatt å bygge bofelleskap og avlastningsplasser, dette planlegges bygget på Mokollen, og i tillegg arbeidssenter på Helgerød. Disse prosjektene vil nå risikere å ikke få tilskudd, noe som ligger inne med litt over 100 millioner i kommunens planer.


Vi vet at Sandefjord kommune har økte strømutgifter på ca 80- 100 millioner kroner, dette blir i tillegg en stor utfordring når økonomi og handlingsplanen for 2023-2027 skal utarbeides. Sandefjord FrP er redd for at disse tre saken blir foreslått skjøvet på da det kan bli vanskelig å hente så mye penger fra andre steder i kommunen.


I et skriv fra vår kommunedirektør i avisa, så mener han at investeringsbeslutningene antakelig må revurderes.


Sandefjord kommune jobber med NOU 2016: 17- På lik linjeÅtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.

Løftene skal sørge for at menneskerettigheter blir ivaretatt og politiske mål realisert for utviklingshemmede, på lik linje med andre.


De åtte løftene skal sikre:

1) selvbestemmelse og rettssikkerhet,

2) inkluderende og likeverdig opplæring,

3) arbeid for alle,

4) god helse og omsorg,

5) eget hjem,

6) kompetanse og kunnskap,

7) koordinerte tjenester,

8) målrettet styring.

Det regjeringen har kommet med vil reversere og sette en demper for denne jobben.

Vi i Sandefjord FrP er skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett, da helse er høyt prioritert i partiet. Vi har sendt klar beskjed til Bård Hoksrud om at her må vi påvirke regjeringen så godt vi kan.

305 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page