top of page

Raushet og bønnerop?

Oppdatert: 27. apr. 2023

Raus, jeg anser meg selv som ganske raus. Og det er dette jeg har gått og tygd litt på. Raus, raus overfor hvem?


I slutten av mars så kunne vi lese i SB.no at det skulle gjennomføres bønnerop fra toppen av Mokollen i Sandefjord, med lydanlegg slik at det skulle høres over store deler av byen. Jeg ga uttrykk i et leserbrev at en slik praksis med bønnerop ikke var ønskelig sett fra FrP sitt ståsted. Dette ble svart opp av Venstre sin førstekandidat; Camilla Bilstad Johannessen med overskriften: "Noen ganger koster det veldig lite å være raus». Flere politikere har uttalt til meg: "En gang overlever vi" - "såpass rause må vi være" og "dette er vel ikke noe problem".


NORGE

Vi har vår kultur, våre verdier, våre tradisjoner og vår religion. Vi setter ytringsfrihet og demokrati høyt. Vi har lover og regler for hvordan man skal leve og opptre, og summen av alt dette gjør det til Norge. Et Norge jeg vet mange er stolte av og ønsker at skal bestå. Ja, vi nordmenn skal være inkluderende og behandle andre med respekt. Men skal vi "vanne ut" våre tradisjoner og vår kultur for å tilpasse oss andre?


Skal vi som nasjon ha andre lands flagg på offentlige flaggstenger, skal vi ha verdens flagg i 17. mai toget på vår nasjonaldag, skal vi ha bønnerop over lydanlegg, skal vi ha brudd i klassetimer for å tillate bønn, skal vi slutte med Lucia, jul og påske i skoler og barnehager for å være rause? Skal vi akseptere bruk av Burka for å være rause? For å nevne noen eksempler.


Jeg har levd lenge nok til å få med meg at vi i Norge raskt tilpasser oss de som kommer til Norge. Jeg ser ikke at det skjer i veldig mange andre land.


Det skulle tatt seg ut om jeg forsøkte meg på min levemåte som kvinne i et annet land med et strengt regime eller en helt annen religion, kultur, lover og regler.

FRIHET

Vi som kvinner bør være særlig opptatt av å opprettholde den friheten vi har i Norge, vi bør være opptatt av å vise kvinner som kommer hit at her kan du være fri og du har like rettigheter som menn. Bare se hva som skjer i Afghanistan


Mange flykter til Norge for å slippe unna diktatur, forfølgelse, tvangs- og barneekteskap, undertrykkelse, kjønnslemlestelser, religion, krig og vold. De flykter til Norge for å få frihet, fordi Norge er Norge. Er det ikke da raust at Norge fortsetter å være Norge, med sin kultur, sine tradisjoner, lover og regler?


Jeg vil være raus, raus mot kvinner og jenter som har flyktet fra undertrykkelse, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Jeg mener det er raust at folk som har flyktet eller flyttet hit får ta del i våre tradisjoner og vår kultur.


HVA HAR DETTE MED BØNNEROP Å GJØRE?

Så kan man undres over hva alt dette har med bønnerop å gjøre, jo det er en av mange endringer som har skjedd i Norge over tid. Smått om smått så er det vi som tilpasser oss andre kulturer, religioner og verdier. Min rauset ligger for fremtidige generasjoner, vi har et ansvar for å videreføre nettopp Norge, Norges kultur, verdier og tradisjoner.


EN VIKTIG DEBATT

Som ofte i slike debatter så kommer "rasismekortet", jeg mener det brukes for ofte og feil for å kvele en vanskelig debatt og som Venstre sin førstekandidat skriver: Vanligvis så er jeg ikke så glad i å diskutere denne type temaer med FrP.

Jeg forstår ikke helt hvorfor og stiller spørsmålet til Venstre; Hvor rause skal vi være?

294 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page