top of page

Politikk basert på ideologi.

Oppdatert: 25. apr. 2022

Det å orientere seg i det politiske landskap kan være en utfordring. Jeg vil i dette innlegget fokusere litt på den ideologi Fremskrittspartiet er tuftet på. Dette i håp om at det for deg, som medlem og velger, skal være enklere skal forstå de prinsipper Fremskrittspartiet har som grunnholdning.


Om en googler ordet Liberalisme finner vi denne forklaringen:

«Liberalisme er en ideologi med opprinnelse i opplysningstiden. Den opprinnelige liberalismen la vekt på å begrense den politiske makten og fremheve individets rettigheter.

I dag er det flere politiske retninger som kaller seg eller blir kalt liberalistiske, deriblant libertarianisme og sosialliberalisme. Dette spekteret av «underretninger» gjør at det er vanskelig å definere liberalismen veldig snevert. Det er dessuten slik at begrepet forstås forskjellig i forskjellige regioner og land. I USA er eksempelvis liberalisme en betegnelse som brukes om venstredreide personer og grupperinger, mens det i Europa oftest brukes om de grupperinger på den politiske høyreside som ønsker stor grad av økonomisk og personlig frihet.»


Fremskrittspartiet har basis i den europeiske versjon av liberalisme og innleder sitt handlings- og prinsipprogram for 2021-2025 slik:

«Frihet for enkeltmennesket forutsetter at den enkelte selv i større grad tar ansvar for seg selv og sine egne handlinger. Vårt menneskesyn baserer seg på at enkeltmennesket har evner til å styre seg selv og ta konsekvensene av egne valg.


Det er viktig at den enkelte har en følelse av personlig ansvar for sine handlinger. Folk flest skal ha anledning til å ta vare på seg selv og sin familie med et minimum av statlig kontroll og styring. Et liberalistisk menneskesyn legger vekt på at alle er selvstendige individer med selvstendig verdi.


Den beste måten å ivareta menneskers ulike behov på er ved å la dem få mer makt i eget liv, og valgfrihet til å avgjøre hvem som skal yte tjenester de får innvilget. Ved fritt brukervalg overføres makt fra politikerne til folk flest.»


Det er her greit å ta med tredje vers av arbeidersangen «Internasjonalen»:

«Mot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned. Og fri for plikt den rike føyes mens ringhets rett ei finner sted. Lenge nok vi ligget har i støvet: Vi stiller likhets krav mot rov. Mot alle retten skal bli øvet, slik vil vi ha vårt samfunns lov.»


Anders Lange stiftet Anders Langes Parti (ALP) under et møte på Saga Kino i Oslo i april 1973. Hans visjon for partistiftelsen var sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Dette er en læresetning som Fremskrittspartiet har tatt med seg videre. Alt trenger ikke lover, regler eller forskrifter i et velfungerende samfunn. Enkelt mennesket bør ta ansvar for egne handlinger, og gjøres i stand til å sørge for egen økonomi. Selvfølgelig skal de som er i akutt behov for bistand tilgodesees. Med andre ord mener Fremskrittspartiet at fremfor støtteordninger, bør skatter og avgifter reduseres slik at den enkelte av oss kan prioritere ut fra egen økonomi.


Fremskrittspartiet innser dog at i et velfungerende velferdssamfunn trenger vi enkelte lover og regler. Men mengden må ikke bli slik at innbyggerne ikke klarer å orientere seg i lovverket.


Vidar Andersen

Lokallagsleder.


45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page