top of page

Politiet orienter om ungdomskriminalitet i Sandefjord

I dagens formannskaps møte så får vi en orientering om ungdomskriminaliteten i Sandefjord. Dette uttrykte FrP sin gruppeleder ønske om i forrige formannskapsmøte, glad det ble innvilget. Vi har i tillegg besøk av justisminister Mehl, som vil lytte til politiets orientering.

Gruppeleder i Sandefjord FrP har tidligere i dag vært i møte med FrP sin justisfraksjon for å fortelle om utfordringene kommunen står ovenfor, når det gjelder ungdomskriminalitet. Vi må nok jobbe tverrpolitisk for å finne gode løsninger, sier Sandefjord FrP sin gruppeleder.


De lokale forhold: Vi har en større aktivitet for ungdomskriminalitet enn resten av landet.

Et lavt antall ungdommer (10-20), står for den største delen av den registrerte kriminaliteten

De er under den kriminelle lavalder, det er en nasjonal trend. Politiet har få eller ingen virkemidler til å håndtere de under den kriminelle lavalder. Ungdomskriminaliteten har utspring i kjøp og salg av narkotika, bruk av våpen og trusler om represalier. Det er koblinger mellom voksene kriminelle og unge kriminelle. Status og villighet til å utføre vold er tilstede og viktig for rekruteringen. Sosiale medier er et verktøy som brukes ofte, til rekrutering og formidling.


Politiet har et bevisst forhold til å skape tillit til ungdom og forelder. Det opplever å fremstå provoserende ved at politiet viser sin tilstedeværelse. Politiet trenger verktøy, vi trenger tiltak som forebygging og tett oppfølging.


Sandefjord FrP sin gruppeleder mener at det må jobbes tverrpolitisk, det må jobbes lokalt, men det må også vurderes lovendringer for å beskytte de under den kriminelle lavalder fra rekrutering.
Utfordringene som finnes i Sandefjord ser nå ut til å ha fått det fokuset det fortjener, flere er nå på banene. Håpet er at vi kan lykkes i gjøre Sandefjord tryggere.


171 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page