top of page

Ordfører svar om handlingsplan for vold i nære relasjoner

Kommunestyret 7. april

Sandefjord FrP hadde også et spørsmål til ordfører om handlingsplan for vold i nære relasjoner. Vi fikk ikke svar på alle spørsmål, men det skal komme en handlingsplan innen høsten 2022.


Spørsmål til ordfører:

1. Ble ordførers initiativ fulgt opp om å utvikle handlingsplanene til å gjelde hele kommunen i 2018?

2. Når kan vi forvente å ha en overordnet handlingsplan for vold i nære relasjoner på plass? 3. Vi ordfører sørge for at den blir lagt frem til politisk behandling?


Ordførers svar: Hvordan samfunnet kan bekjempe alle former for vold er et svært viktig tema. Ordfører er opptatt av at kommunen skal ha en plan mot vold i nære relasjoner som gjelder for alle innbyggere i kommunen.


Arbeidet med plan mot vold i nære relasjoner har blitt utsatt i påventet av ny nasjonal handlingsplan. Denne ble forsinket grunnet pandemien.

Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021 – 2024, «Frihet fra vold», var klar høsten 2021. 209755-jd-frihetfravold-web.pdf (regjeringen.no)


Det er nedsatt en tverrfaglig prosjektgruppe i kommunen som arbeider med en plan mot vold i nære relasjoner for hele aldersspennet. Arbeidet er godt i gang og det jobbes tett med ressurspersoner i kommunalområdene.


Kommunens visjon er at ingen innbyggere skal utsettes for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.


For å oppnå dette er handlingsplanens mål:

· Sandefjord kommune har lett tilgjengelige, kvalifiserte og sammenhengende tjenester til de som utsettes for vold og overgrep.

· Ansatte i Sandefjord kommune har kompetanse til å forebygge, avdekke, ivareta og iverksette tiltak når innbyggere opplever vold og overgrep.


Planen vil bli lagt frem for politisk behandling høsten 2022.

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page