top of page

Ordfører sitt svar på spørsmål om drivstoffutgifter.

Sandefjord FrP hadde et spørsmål til ordfører om ham ville rette en henvendelse til Finansminister Trygve Slagsvold Vedum med sterk oppfordring til å fjerne veibruksavgiften og Co2-avgiften på drivstoff. Svaret var litt skuffende, men noe skulle han gjøre.


Svar: Ordføreren er enig med interpellanten i at kostnadsøkningene representerer en stor utfordring for våre innbyggere og for vårt næringsliv. Det gjelder økte priser på drivstoff, men også på strøm, mat og varer og tjenester. I tillegg er det varslet så mye som åtte renteøkninger fra Norges Bank. Dette vil innbyggere, næringsliv og kommuner merke på kroppen og vil kreve stor oppmerksomhet fra regjering og storting. Det er etter min vurdering denne totaliteten av økte kostnader sentrale politiske myndigheter må forholde seg til og legge opp en politikk for å motvirke. Min oppfordring vil derfor handle om det, og ikke først og fremst om enkeltavgifter.

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page