top of page

Nei til utbytte fra Kraft, energi og nettselskaper!

Forfatter: Cathrine Andersen, gruppeleder Sandefjord FrP


I dag så har staten, fylkeskommuner og kommuner eierskap i kraft, energi og nettselskaper. Gjør man en undersøkelse på eierforhold så oppdager man at kraftselskap eier nettselskaper og andre kraft og energiselskaper på kryss og tvers.


Kommuner, fylkeskommuner og staten eier samlet sett om lag 90 prosent av produksjonskapasiteten i landet. Staten, eier gjennom Statkraft SF om lag 35 prosent av produksjonskapasiteten. Statkraft som statsforetak innebærer at staten er eneeier. De fleste nettselskapene er helt eller delvis eid av en eller flere kommuner. Staten eier omtrent 98 prosent av transmisjonsnettet. Statens eierskap til transmisjonsnettet forvaltes gjennom Statnett SF.


Statens utbyttemodell tar utgangspunkt i at 85 prosent av overskuddet fra vannkraften skal utbetales til staten som eier. I tillegg tar staten også 25 prosent av resultatet fra øvrig virksomhet.


Kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble har eierandeler i Skagerak energi AS, som igjen eier nettselskapet LEDE, et av Norges største nettselskap. Skagerak energi eier også Skagerak Kraft AS, Skagerak Varme AS og Skagerak Energipartner AS, i tillegg deleiere i Air Liquide Skagerak og Laugstol AS. Laugstol er den største belysningsentreprenøren i Vestfold og Telemark, men er også en stor elektroentreprenør som dekker høyspentarbeid, energiservice og installasjon. Selskapet er prekvalifisert for arbeid i områdene til Skagerak Nett, Hafslund Nett, Glitre Energi Nett og Agder Energi Nett. Så her ser man hvordan eierskap går på kryss og tvers.


For 2022 så har Skien, Porsgrunn og Bamble (brukes som eksempel) Budsjettert med et forventet utbytte etter prognoser fra Skagerak Energi AS på til sammen ca 120 millioner kroner.


Elvia AS er et nettselskap som den 26. januar varslet en økning av nettleien på omtrentlig 15%. En del andre nettselskaper har allerede varslet at de kommer til å øke leien. Norgesnett øker for eksempel nettleien fra 1. februar.


Strømpris situasjonen vi er i, kjenner vi alle på lommeboka.


Norge er i en unik situasjon når det gjelder produksjon av ren kraft, og politiske klimavedtak gjør økt strømforbruk til en realitet. Vi betaler i dag nettleie med avgifter og vi betaler for strømmen med avgifter. Vi betaler fiskal avgift som ble innført for mange år siden for å begrense strømbruket, den innkreves den dag i dag, elsertifikat og moms er også avgifter vi betaler på strømregningen.


Mens folket, bedrifter og frivilligheten sliter, så hever kommunene, fylkeskommuner og staten milliardbeløp i utbytte, disse pengene puttes i stor grad inn i ordinære budsjetter til helt andre ting. Vi som innbyggere blir fortalt at vi må betale mer i nettleie om man skal klare de fremtidige investeringer. Dette henger ikke på greip når det samtidig betales utbytte til eierne som er stat, kommuner og fylkeskommuner.


På Vestfold og Telemark FrP sitt fylkesårsmøte nå i februar, så vil kommunestyregruppa til Sandefjord FrP fremme en resolusjon som ber stortingsgruppen til FrP om å fremme forslag i Stortinget som begrenser kommuner, fylkeskommuner og statens mulighet til å ta utbytte fra kraft, energi og nettselskaper. Overskuddet i disse selskapene bør gå til investeringer i nettet, vedlikehold, oppgradering eller utvidet produksjonskapasitet. Eller komme kunden til gode ved å redusere prisen og avgifter.1. februar 2022

11 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page