top of page

Når man vil diskutere konsekvenser og blir beskyldt for snikrasisme!

Oppdatert: 21. feb. 2023

Sandefjord Sosialistiske Venstreparti (SV) sin 2. kandidat på valglisten, Sara Ude Hasle hevder at hun så hele debatten fra kommunestyremøtet. Hvordan kan hun da ta så grunnleggende feil i sin innledning om at det var undertegnede (Cathrine Andersen) som la frem forslaget. Det stemmer ikke, det var Harry Gran som gjorde det på vegne av FrP.


Forslaget som ble lagt frem er nesten riktig referert, det står i innlegget at Sandefjord kommune skal vurdere, det stemmer ikke. Vårt forslag var som følger: Sandefjord kommune kan vurdere å ta imot inntil 230 flyktninger fra Ukraina. Det er en forutsetning at det er god tilgang på boliger og at det legges fram en sak som viser hvordan mottak og bosetting skal gjennomføres.


Så tenker noen at jeg er pirkete og at det har liten betydning, men når man kommer med beskyldninger om rasisme, så forventer jeg at man forholder seg ganske korrekt til det som skjedde. For beskyldninger om rasisme ser jeg på som ganske alvorlig.


Jeg tar sterk avstand fra rasisme, jeg tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion, legning eller etnisk opprinnelse, og jeg vil verne om de rettighetene som grunnloven legger opp til, som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet.

Jeg registrerer samtidig at kandidaten er ganske ung og at jeg muligens kan fremstå ganske hard i dette innlegget, men jeg mener man skal være ganske forsiktig med å beskylde noen for rasisme. Det er en forskjell på å se konsekvenser av vedtak med bakgrunn i ulike utfordringer kommunen kan få, som bosetting, arbeid, skole og mer, fremfor at man blir beskyldt for å si nei basert på etnisk opprinnelse, religion eller farge.


Det at Fremskrittspartiet har en annen politikk knyttet til mottak av flyktninger bør ikke utløse en rett til å beskylde noen for rasisme. Fremskrittspartiet ønsker å hjelpe, men vi ønsker å hjelpe flest mulig som er i nød i sine nærområder.


Ja, jeg sa i debatten at det er over 100 millioner mennesker på flukt i verden, men flertallet velger jo å hjelpe svært få i Norge for milliard beløp. Integreringsordningen er på 5 år og her ser du litt av kostnadene Tilskudd på integreringsområdet - KS . Tenk hvor mange flere som kunne fått hjelp med de pengene i nærområdene.


Jeg ber SV sin 2. kandidat å forklare meg hvorfor det er "snikrasisme" å ville hjelpe flere i nærområdene, enn at et knippe mennesker skal få hjelp og bosetting i Norge, med de enorme pengesummer som blir brukt på noen få her, fremfor å hjelpe flere i sine nærområder?


Ved å være restriktive til mottak og bosetting av noen få i Norge, så utløser det noen ganske betydelig beløp som kan overføres til bistandsbudsjettet, men mener 2. kandidaten at dagens bistandsbudsjett på over 44 milliarder kroner går direkte til å hjelpe flyktninger?


Hvor setter SV sin 2. kandidat grensen ved mottak av flyktninger i Sandefjord? Dersom inkludering og mangfolds direktoratet (IMDI) ber om bosetting av 1500 flyktninger er det bare en selvfølge å si ja, uten en tanke på hvordan vi skal sørge for en god integrering og konsekvensen det kan få å skulle bosette så mange?


Skulle vi ha sagt ja til å bosette 1500 flyktninger i Sandefjord, hadde det gått fint? Det hadde nok utløst en rekke utfordringer som tilgang på boliger, språkopplæring, skolekapasitet, barnehager, arbeidsplasser og mer til. Feiler man på integreringen, ja da kan følgene bli alvorlige. Mener 2. kandidaten at det har blitt gjennomført en god flyktning og integreringspolitikk i Sverige?


Så du skjønner at det er mange forhold ved mottak av flyktninger som må diskuteres, jeg regner med at vi skal ivareta folket som allerede bor her også. Debatt om dette er dessverre få villige til å ta, særlig å stille de vanskelig og kritiske spørsmål. Det er vel frykten for å bli beskyldt for å være rasist som kanskje stopper den debatten.


Vi endret kommunedirektørens forslag til å gjelde mottak av flyktninger fra Ukraina, fordi Norge er Ukrainas nærområdet. Og da skal vi hjelpe til med bosetting mens krigen pågår. Da skal vi stille opp med det som trengs, ja vi vil hjelpe. Men det er ikke fordi de er hvite, ikke er muslimer eller ikke er fra en fremmed kultur, eller hva annet som ligger i beskyldningen om snikrasisme. Det er ene å alene fordi vi mener å være et av nærområdene til Ukraina.


Bakgrunnen for å be om en sak om hvordan mottak og bosetting skal gjennomføres og at det legges frem til de folkevalgte, er at jeg mener det er mitt ansvar som folkevalgt å ha kjennskap til kommunens boligsituasjon, og hvordan integreringen skal gjennomføres.


Det er knapphet på utleieboliger og det er ikke enkelt å finne seg en egnet bolig. Vi vet at utleiemarkedet ble ekstremt tøft i fjor, da kommunen var ute og samlet inn det som var på utleiemarkedet for å bosette flyktninger. Vi har andre grupper å ta hensyn til også, så derfor er det viktig å vite hva vi må planlegge for fremover. En konsekvens av press på utleieboliger er at leieprisen stiger, det går vel i stor grad utover de som har minst fra før eller?


Vi forbeholder oss retten til å diskutere saker og konsekvenser av vedtak, vi mener det er vår plikt uansett tema eller felt. Så får de som mangler argumenter eller ikke bryr seg om konsekvenser av politikken de fører bruke rasismekortet i bosettingsdebatter. Jeg gir heller rødt kort for ansvarsfraskrivelse.

255 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page