top of page

Miljøkriminalitet skal straffes

Ansvarlig redaktør i SB mener i sin kronikk at det er den manglende viljen til det politiske flertallet i Sandefjord som gjør at miljøkriminalitet ikke straffes. Det er jo feil! Det er vel mer riktig å si at han mener den ikke straffes hardt nok. Han viser jo selv til at det ble gitt bøter i saken han referere til.


Det er mye vi kan synse og mene noe om, men vi har retningslinjer, veiledere, lover og regler som vi må forholde oss til, også vi folkevalgte. Vi har veiledere og lover som gjelder for overtredelsesgebyr og gebyrets størrelse. Da mener nok jeg at overtredelsesgebyret må stå i samsvar med alvorlighetsgrad, særlig når vi har "tak" på gebyrets størrelse. Og derfor ble den også nedjustert i forhold til saken på Vesterøya. Ja, administrasjonen legger frem sine anbefalinger og vi folkevalgte skal gjøre en vurdering, da mener jeg også at tiltakshaver skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter og sin versjon av alt som har skjedd. Og ingen sak er lik.


Vi kan gi maks 200 000 kr i overtredelsesgebyr til privatpersoner og maks 400.000 til foretak om jeg har forstått veileder fra direktoratet for byggkvalitet riktig. At det er for lave beløp er jeg enig og noe Ordfører var inne på når det gjelder bøtesatser, han ønsker bøtesatser med millionbeløp eller 30 prosent av markedsverdiene på eiendommen.


Dette må gjerne staten se på, men da mener jeg også at slike saker bør legges frem for rettssystemet, hvor det er en uavhengig instans som fatter en beslutning, en instans som sitter på juridisk kompetanse, som kan innhente fagkunnskap og som gir partene en rettferdig behandling. Den som har blitt beskyldt for ulovligheter skal ha en rett til å forsvare seg. Slik mener jeg det må være om vi skal være en rettsstat og opp i million beløp.


Grunnen til det, er at det er lett å synse, det er lett å mene og det er rom for ulike tolkninger og ulik forståelse av lovverk, retningslinjer, forskrifter med mer. Gebyrsetting i millionklassen bør avgjøres av folk med juridisk kompetanse om man skal ha en rettferdig og mest mulig lik behandling. Skal folkevalgte gjøre vurderinger av gebyrer i millionklassen så er jeg redd noen kan føle seg rettsløse og slik kan vi ikke ha det.


Det skal på ingen måte lønne seg med ulovligheter, det tror jeg vi alle er enige om.

Vi i Sandefjord FrP vil at miljøkriminalitet skal straffes, men her som andre steder så er det grad av alvorlighet og en rettferdig behandling som må ligge til grunn. Jeg setter meg godt inn i sakspapirer og gjør søk på lignende saker før jeg fatter en beslutning. Vi har vist vilje og vi har gitt gebyrer, at avisens redaktør er uenig i gebyrets størrelse basert på sin kjennskap til denne ene saken, gir meg nok rett i at slike saker bør avgjøres av rettssystemet.

30 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page